Akademické knižnice

SZM.sk » Veda a technika » Knižnice » Akademické knižnice


FFUK Bratislava knižnica Filozofickej fakulty univerzity Komenského

Univerzitná knižnica TU Košice informácie o knižnici, elektronické služby, vybrané zdroje Internet, OnLine katalógy, kontakt, el. formuláre, projekty, konferencie, oznamy, vyhľadávanie a iné

ALEPH Univerzitná knižnica Bratislava

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela informácie o knižnici, zoznam bibliografie

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach on-line prístupné katalógy a informačné zdroje UK UPJŠ, projekty, poskytované služby, kontaktné osoby, všeobecné informácie, atď.

Univerzitná knižnica PU Prešov katalóg, informačné zdroje, formuláre, kontaktné osoby, služby