Centrá vožného času

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Centrá vožného času


Viac ako 34 tisíc produktov ! Tričká od 5 €, Tenisky od 9€, Kraase 7€ Šžapky od7€, Mikiny 7€.Limitovaná akcia

Boj s lukom - tímový adrenalín Úplne nová skupinová zábava Ideálna aktivita na firemný deň

Daňové priznanie Daňová optimalizácia - nový modul účtovného systému MRP-K/S

Až 80Tisíc značkových vecí-80% Tričká od 4 Euro.Tenisky od 9 Euro Mikiny od 7 Euro Nike, Adidas, Lonsdale.

Penzión Gabriela Dovolenka v rodinnom penzióne na úpätí Vysokých Tatier v Tatranskej Štrbe

Centrum vožného času Cvrček, Moldava nad Bodvou organizujeme najrôznejšie záujmové aktivity, poodujatia, súaže a turnaje, pracujú u nás rôzne krúžky a kluby v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, športu, turistiky, prírodovedy, environmentálnej výchovy a techniky, nezabúdame ani na prázdninové a víkendové podujatia.

Krajské osvetové stredisko v Košiciach výtvarníctvo, fotografia, film a video, divadlo, hovorené slovo, folklór, hudba, spev, národnostná kultúra, záujmové vzdelávanie

Dom detí a mládeže v Žiline kontakt, aktivity

Centrum vožného času, Stará źubovňa mimoškolské výchovné zariadenie pracujúce s demi a mládežou vo veku 6-26 rokov, zabezpečujúce aktívne a zmysluplné využívanie vožného času centrum vožného času je zároveň aj regionálny konzultant pre medzinárodný program Mládež

Centrum vožného času Stonožka v Senici centrum vožného času v Senici je školské zariadenie zaoberajúce sa vyplnením vožného času, výchovou a vzdelávaním detí a mládeže, tiež dospelých

Centrum vožného času Bánovce nad Bebravou krúžky, podujatia, tábory, autodráha, projekty, autorská literárna súaž a ostatné aktivity CVČ Bánovce n Bebravou

Centrum vožného času Mierová 134, Svit štátne mimoškolské výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež.činnos orientuje v mimovyučovacom čase na záujmové krúžky a kluby, kde deti a mládež môžu rozvíja svoje záujmy, zdokonažova sa v tvorivých zručnostiach, športova a relaxova, svoje vožné chvíle si môžu spestri návštevou klubovne, kde ich čakajú rôzne spoločenské hry, video, autodráha, ale aj internetový klub. Organizujeme celomestské podujatia v spolupráci s mestom, ale aj menšie kvízy, súaže, výstavy, o ktoré majú deti záujem a radi ich navštevujú

Centrum vožného času Požná 1, Vežký Krtíš školské výchovno-vzdelávacie zariadenie a svojou prácou zabezpečujeme štátnu starostlivos o deti a mládež v ich vožnom čase

Centrum vožného času, Púchov mimoškolské zariadenie prevažne pre deti a mládež od 1-26 rokov

Centrum vožného času Junior Banská Bystica činnos, krúžky, podujatia, rekreačné pobyty, výlety atď.

Stránka oddelenia techniky Centra vožného času, Humenné informačná experimentálna stránka oddelenia techniky o činnosti, akciách a žudoch na oddelení

Dom detí DÚHA Humenné pracujeme s demi a mládežou, zúčastňujeme sa modelárskych súaží na úrovni regiónu, ale aj republikových súaží

Centrum vožného času Žiar nad Hronom záujmové krúžky, súaže

Krajské centrum vožného času Trenčín stránka KCVČ v Trenčíne, kalendáre, ponuky a výsledky súaží poriadaných centrom vožného času

ABC - centrum vožného času Stropkov krúžky, kluby, výstavy a zábava pre deti

Centrum vožného času Elán Ružomberok patrí do siete školských zariadení mesta, jeho poslaním je ponúka zmysluplné aktivity pre deti a mládež v ich vožnom čase v rámci celého okresu