Charitatívne organizácie a zdruzenia

SZM.sk » Spoločnosť » Združenia » Charitatívne organizácie a zdruzenia


Bratislavsko-trnavská arcidiecézna charita poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotných, výchovno-vzdelávacích a iných služieb, zameraných na pomoc ľuďom v núdzi

Občianska iniciatíva-Zdravie detí tretieho tisícročia podpora zdravia detí zdravou výživou