Cirkevné základné školy

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Základné školy » Cirkevné základné školy


Gymnázium školských bratov cirkevné gymnázium participuje na projekte: Slovensko člen EU, ktorý v rámci Európskeho sociálneho fondu umožňuje študentom absolvovanie certifikátov TOEFL, ZMP a ECDL

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava poskytuje základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov, od 1 ročníka je súčasťou vzdelávania vyučovanie angličtiny, od piatej triedy žiaci začínajú s nemeckým jazykom

Základná škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom stránka cirkevnej školy informácie o škole, žiakoch, súťažiach, aktuality pre rodičov, školský časopis a iné

Základná škola sv. Jána de la Salle, Kovácsova 53, Bratislava stránka cirkevnej základnej školy

ZŠ Štefana Šmálika, Tvrdošín Základná škola Štefana Šmálika

ZŠ Štefana Šmálika, Tvrdošín vizitka

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Komenského 8, Stará Ľubovňa stránka základnej cirkevnej školy

Základná škola sv. Vincenta de Paul stránka cirkevnej základnej školy, poskytujeme základné vzdelanie v rozsahu platných učebných osnov, dozviete sa niečo zo života našej školy, aktivity, podujatia, atď.

Inštitút školských bratov, Kovácsova 53, Bratislava cirkevný inštitút prevádzkujúci základnú šklu a gymnázium

Cirkevná základná škola sv. Michala Michalovce - Volgogradská 2; infostránka školy: základné informácie (aj v dvoch cudzích jazykoch - anglický a nemecký), zameranie, prednosti a perspektívy, štatistické údaje: žiaci podľa ročníkov, nepovinné predmety a záujmové krúžky, organizácia školského roku 2000/2001, personálne obsadenie - pedagogickí zamestnanci, úspechy žiakov, umiestnenie žiakov na vybraných stredných školách, info o zápise do 1.ročníka, insígnie školy - patrón školy sv. Michal, fotogaléria

Spojená katolícka škola, Školská 9, Nemšová stránka Spojenej katolíckej školy - Základnej školy sv. Michala a SOŠ sv. Rafaela

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda a základná škola sv. Svorada a Benedikta, Nitra cirkevné katolícke školy so so všeobecným zameraním a zameraním na na cudzie jazyky (anglický a nemecký)

Základná škola s materskou školou Sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra dôležitým poslaním našej školy je osvojovanie kresťanských postojov, etických a mravných hodnôt a postupné formovanie detí na zrelé osobnosti

ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka, Martin oficiálne stránky cirkevnej základnej školy s materskou školou - aktivity, školský klub, oznamy, fotogaléria

Základná škola sv. Andreja-Svorada a Benedikta, 1. mája 7, Trenčín trenčianska cirkevná škola

Základná škola, Romualda Zaymusa 3, Žilina cirkevná základná škola otvára triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky

Základná Škola, Hlinné škola má charakter cirkevnej školy

Základná škola sv. Don Bosca, Topoľčany základným poslaním katolíckej školy je vzdelávať a vychovávať mladú generáciu v duchu kresťanských princípov

Základná škola Svätej Rodiny, Gercenová 10, Bratislava základná škola Sv. Rodiny zaradená do siete petržalských škôl ako cirkevná škola, poskytuje rodičom možnosť výberu druhu školy a zaručuje rodičom právo na pluralitu vo výchove svojich detí

Základná škola Kráľovnej Pokoja v Haligovciach cirkevná základná škola

Gymnázium a ZŠ sv. Vincenta de Paul, Bratislava stránky cirkevného gymnázia sv vincenta de Paul a základnej školy


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >