Ekológia - zdroje

SZM.sk » Veda a technika » Ekológia » Ekológia - zdroje


Archív informácií o životnom prostredí archív informácií o životnom prostredí spravuje nezisková organizácia SEPS - Slovenská environmentálna počítačová sieť

Infos.sk stránky informácií o životnom prostredí: envirodatabáza, poradňa, linky, partneri

Responsible care Slovensko je iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnoť pri výrobe a používaní chemických výrobkov

www.ekologia.tk eko stránka pre študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici