Ekonomická univerzita, Bratislava • Fakulty

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Ekonomická univerzita, Bratislava » Fakulty


Podnikovohospodárska fakulta Košice stránka PHF: história a štruktúra školy, vedenie, štúdium, AISEC, atď.

Fakulta hospodárskej informatiky web server Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, profil fakulty, funkcionári, katedry, študijný program, vyučované predmety

Fakulta podnikového managementu fakulta EU v Bratsilave

Obchodná fakulta fakulta EU v Bratislave