Gréckokatolícke biskupstvo Prešov oficiálna stránka Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove

Gréckokatolícka farnosť Bratislava základné údaje o farnosti, zábery z ikonostasu, byzantská chrámová hudba v podaní zborov Chrysostomos a Kyrillomethodeon (mp3)

Rím.-Kat. Farský Úrad, Kostol sv. Jána Bosca farnosť sv. Jána Bosca, oratórium Dominika Sávia, futbalový klub SDM Domino - Bratislava, Trnávka

Farnosť Blumentál stránka farnosti Blumentál, farské oznamy, omše, časopis Blumentál, charita

Rímskokatolícky farský úrad Bardejov oficiálna stránka rím.-kat. farského úradu v Bardejove, kde nájdete informácie o farnosti, kostoloch, filiálkach, aktivitách, atď.

Gréckokatolícka farnosť Božej Múdrosti Košice-Furča stránka o živote vo farnosti

Farský úrad Horné Otrokovce kostol sv. Imricha (1882), kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Schematizmus Košickej arcidiecézy schematizmus: vyhľadávanie farnosti, filiálok, kňazov, atď.

Rímskokatolícka farnosť Konská stránka farnosti: dejiny, poloha, bohozlužby, kňazi, atď.

farnosť Lovčica - Trubín oficiálna stránka farnosti Lovčica - Trubín

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Mena Panny Márie, Bratislava oficiálne stránky farského úradu, Bratislava Vrakuňa

Rímskokatolícka farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce Sv. Dominika Savia Rímskokatolícka farnosť Košice - sídlisko Ťahanovce Sv. Dominika Savia kaplnka

Rímskokatolícka farnosť Veľké Rovné zo života farnosti, bohoslužby, sviatosti, slávnosti, o farnosti, kontakt, linky,

Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda Sečovce farnosť Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu Košice, info

Gréckokatolícka farnosť Nitra cyrilometodské bohoslužby v Nitre, mladá farnosť byzantsko-slovanského obradu so starobylým chrámom, pozrite si náš ikonostas a chrám

Gréckokatolícky apoštolský exarchát Košice údaje o exarcháte (adresy a osoby) o jeho usporiadaní, história, zábery z biskupskej kaplnky (stenopis v tradičnom byzantskom štýle)

Rajecká Lesná Mariánske pútnické miesto

Farnosť Podbiel zaujímavosti zo života hornooravskej farnosti

Gréckokatolícka Cirkev - farnosť Dúbravka farnosť v Dúbravke