Mesto.sk, Fižakovo prvý systém eGovernmentu na Slovensku, kultúra, úrady, služby, podnikanie, inštitúcie, spoločnos, vzdelávanie, atď.