Botanické záhrady

SZM.sk » Firmy » Zábava a vožný čas » Botanické záhrady


Slovenská botanická spoločnos spoločnos sa podieža na rozvoji, propagácii botaniky na Slovensku, prognostickej činnosti a na ochrane druhového bohatstva kveteny Slovenska

Slovenská botanická spoločnos vizitka

Botanická záhrada SPU v Nitre