Ekológia

SZM.sk » Firmy » Ekológia


Slovnaft , a.s. slovnaft ecolog

Slovnaft , a.s. vizitka

ZOVOS - EKO, s.r.o. ekologické kontajnery

ZOVOS - EKO, s.r.o. vizitka

ECM ECO Monitoring a.s. Bratislava komplexné riešenia merania imisí a emisí,dodávky systémov pre automatický monitoring ovzdušia a vôd, zastúpenie ESC, Servomex Ltd., Monitor Labs , Baldwin

ECM ECO Monitoring a.s. Bratislava vizitka

EKO-ADR poradenstvo v oblasti životného prostredia - odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, skladovanie nebezpečných látok, havarijné plány, ochrana ovzdušia, EIA, ekologický audit, IPKZ a poradenstvo v oblasti prepravy nebezpečných vecí ADR dohhody - bezpečnostný poradca ADR

EKO-ADR vizitka

SES a.s. Tlmače parné kotly pre elektrárne a teplárne, kondenzácie a výmenníky tepla, zariadenia pre jadrové elektrárne, zariadenia na ochranu životného prostredia a zariadenia pre spracovateľský priemysel

SES a.s. Tlmače vizitka

Asea Brown Boveri s.r.o výroba, prenos a rozvod energie, automatizácia a systémy na ochranu životného prostredia

Asea Brown Boveri s.r.o vizitka

Envitech s.r.o., Trenčín dodávky meracích systémov na meranie kvality ovzdušia

Envitech s.r.o., Trenčín vizitka

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, špeciálne priemyselné služby, vývoz a dovoz odpadov, environmentálne poradenstvo a manažment odpadového hospodárstva u klienta

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica vizitka

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. odstraňovanie starých ekologických záťaží, environmentálny audit, hydrogeologický prieskum znečistenia, nakladanie s NO, komplexný environmentálny servis

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. vizitka

EL s.r.o. Duklianska 46, Spišská Nová Ves ekologické a veterinárne laboratóriá

EL s.r.o. Duklianska 46, Spišská Nová Ves vizitka

Lecol spol. s r.o. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi: zber a zneškodňovanie odpadov, vypracovanie odborných posudkov, identifikačných a sprievodných listov a opatrení pre prípad havárie, POH

Lecol spol. s r.o. vizitka

Eko-term servis s.r.o. autorizované a technologické merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia, tepelno-technické merania

Eko-term servis s.r.o. vizitka

Perútka s.r.o. hydrogeológia, ochrana životného prostredia, studniarske práce

Perútka s.r.o. vizitka

Norsonic Slovensko s.r.o. meranie a znižovanie hluku a vibrácií, dlhodbé monitorovanie hluku z leteckej a pozemnej dopravy a priemyslu, predaj prístrojov na meranie hluku a vibrácií a svetla

Norsonic Slovensko s.r.o. vizitka

Kovod stroj, s.r.o. údržba, výroba a montáž nových technológií pre skupinu Kovod; recyklácia kovov na báze efektívnych a ekologických technológií

Kovod stroj, s.r.o. vizitka

Ekosur Piešťany geologické práce, monitoring životného prostredia, rádio ekológia a radiačná bezpečnosť, vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, projektové práce, inžinierska činnosť, dodávky stavieb

Ekosur Piešťany vizitka

Slovenské centrum čistejšej produkcie s.r.o. "spoločnosť pracujúca v oblasti ochrany životného prostredia - čistejšia produkcia, bezpečnosť a ochrana zdravia, požiadavky zákona č; 261/2 2, trvalo udržateľný rozvoj, školenia, implementácia manažérskych systémov, audity EMS, QMS, HSMS, energetické audity"

Slovenské centrum čistejšej produkcie s.r.o. vizitka

RNDr. Marian Gocál - ENGOM poradenstvo v oblasti životného prostredia

RNDr. Marian Gocál - ENGOM vizitka

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. ochrana životného prostredia, špecializovaný software, ekotoxikologické testy, eko-audit, hodnotenie rizík, bezpečnostné listy

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. vizitka

Neokov - Róbert Grigeľ recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot; likvidácia stavebných komplexov

Neokov - Róbert Grigeľ vizitka


Zobrazená stránka: 1 2 3 4   Ďalšia >
 


Zobraz Ekológia len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Ekológia. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.