Ekológia • Košický kraj

SZM.sk » Firmy » Ekológia » Košický kraj

Asea Brown Boveri s.r.o výroba, prenos a rozvod energie, automatizácia a systémy na ochranu životného prostredia

Asea Brown Boveri s.r.o vizitka

EL s.r.o. Duklianska 46, Spišská Nová Ves ekologické a veterinárne laboratóriá

EL s.r.o. Duklianska 46, Spišská Nová Ves vizitka

Neokov - Róbert Grigeľ recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot; likvidácia stavebných komplexov

Neokov - Róbert Grigeľ vizitka

Eko-term servis s.r.o. autorizované a technologické merania emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, posudková činnosť v oblasti ochrany ovzdušia, tepelno-technické merania

Eko-term servis s.r.o. vizitka

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice služby v oblasti životného prostredia, komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácie nepovolených skládok, izolácie havarijných nádrží na zabezpečenie odolnosti a nepriepustnosti voči ropným uhľovodíkom, poradenská a posudková činnosť v oblasti odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 111/93

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice vizitka

SLOVZEOLIT s.r.o. predaj a spracovanie ekologickej nerastnej suroviny - zeolit, ekológia a odpady

SLOVZEOLIT s.r.o. vizitka

Ing. Ján Merganič, PhD. – FORIM výskum, inventarizácia a monitoring lesa, lektorská a poradenská činnosť v oblasti výskumu a hodnotenia lesných ekosystémov, automatizované spracovanie údajov

Ing. Ján Merganič, PhD. – FORIM vizitka

Ekostar spol. s r.o. špecializované práce v odbore stavebníctva; sanácie a likvidácie azbestu nielen v budovách, ale i v strojoch a ďalších zariadeniach

Ekostar spol. s r.o. vizitka

Geokonzult a.s. Košice geológia, hydrogeológia, ekológia

Geokonzult a.s. Košice vizitka

ECS Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves aplikovaná geofyzika, georadar, životné prostredie, multimediálne prezentácie, tvorba web-stránok

ECS Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves vizitka


 


Zobraz Ekológia len v meste:

Košice

Sečovce

Sobrance

Spišská Nová Ves


 späť na Slovensko

Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách zvoleného kraja, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Ekológia. Vyberte si mesto z ponuky, alebo kliknutím na mapu.