Nadácie

SZM.sk » Firmy » Organizácie a združenia » Nadácie


Nadácia otvorenej spoločnosti informácie o grantových, štipendijných a programových ponukách určených občanom a inštitúciám registrovaným v Slovenskej republike, ktorých cieľom je podpora rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Nadácia otvorenej spoločnosti vizitka

Open Society Fund slovenská nadácia, ktorej hlavným cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku

Open Society Fund vizitka

Open Society Fund Baštová 5, Bratislava slovenská nadácia, ktorej hlavným cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku

Open Society Fund Baštová 5, Bratislava vizitka

Nadácia Škola dokorán nadácia pôsobí na Slovensku od roku 1994 a jej cieľom je podporiť proces spoločenských zmien prostredníctvom vnútornej reformy školstva a podporiť a motivovať jednotlivcov a komunity na vytvorenie nezaujatej a multikultúrnej atmosféry v procese celoživotného vzdelávania, pobočka Bratislava

Nadácia Škola dokorán vizitka

Nadácia F.A.Hayeka propagácia základných liberálnych princípov v ekonomike

Nadácia F.A.Hayeka vizitka

HealthNet Bratislava nadácia pre podporu prevencie civilizačných ochorení

HealthNet Bratislava vizitka

Vzdelávacia nadácia Jána Husa podpora vyššieho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých v Českej a Slovenskej republike so zameraním na humanitné a sociálne vedy a občiansko demokratické vzdelávanie

Vzdelávacia nadácia Jána Husa vizitka

Slovak Gold, Dostojevského rad 3, Bratislava nadácia, ktorá ocenovaňuje a propaguje slovenské produkty nadštandartnej kvality

Slovak Gold, Dostojevského rad 3, Bratislava vizitka

Karpatská nadácia Košice stránka grantovej nadácie v jazykoch Karpatského euroregiónu

Karpatská nadácia Košice vizitka

Nadácia Krajina Harmónie Tvorivosť, dialóg, integrácia ľudí s postihnutím, chránené bývanie, klubové činnosti, Medzinárodný festival fantázie a tvorivosti Jašidielňa, Klub Dlhá cesta, Slávnosť Svetiel, cena F. Gumpa a T. Tigra

Nadácia Krajina Harmónie vizitka

Nadácia SPACE, Bratislava mimovládna nezisková organizácia, podporuje: výskum sociálnych nákladov ekonomickej transformácie, vzdelávaciu a publikačnú činnosť, zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodných projektov sociálnej politiky

Nadácia SPACE, Bratislava vizitka

Nadácia Kresťanská Obnova zabezpečuje výstavbu Evanjelického centra v Žiari nad Hronom, podporuje obnovu duchovného povedomia, usiluje sa o zriadenie školy pre mimoriadne nadané deti a o vybudovanie penziónu pre starších ľudí a pre ľudí v núdzi

Nadácia Kresťanská Obnova vizitka

Sasakawa Peace Foundation Bratislava nadácia

Sasakawa Peace Foundation Bratislava vizitka

Nadácia Jozefa Murgaša, Čajakova 28, Bratislava podpora vzdelávania osôb pracujúcich pre neziskové inštitúcie a organizácie, rozvoja riadenia neziskových inštitúcií a organizácií, poradenských a konzultačných služieb, poskytovanie príspevkov na študijné, štipendijné a stážové pobyty, podpora charitatívnych akcií a podujatí

Nadácia Jozefa Murgaša, Čajakova 28, Bratislava vizitka


 


Zobraz Nadácie len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Nadácie. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.