Organizácie a združenia

SZM.sk » Firmy » Organizácie a združenia


Slovenský výbor pre UNICEF detský fond OSN

Slovenský výbor pre UNICEF vizitka

AIVD Asociácia Inštitúcií Vzdelávania Dospelých v Slovenskej republike - nevládna, nepolitická, nezisková, dobrovoľná organizácia, ktorej poslanie je združovať inštitúcie a osoby, zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých

AIVD vizitka

Open Society Fund Baštová 5, Bratislava slovenská nadácia, ktorej hlavným cieľom je rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku

Open Society Fund Baštová 5, Bratislava vizitka

BEST - Board of European Students of Technology Košice rada európskych študentov technických univerzít, lokálna skupina Košice

BEST - Board of European Students of Technology Košice vizitka

Slovenský tenisový zväz Informácie o Sl. tenisovom zväze, profily najlepších slovenských tenistov, rebríčky tenistov, výsledky tenisových turnajov, odkazy na www stránky svetových tenisových organizácií

Slovenský tenisový zväz vizitka

Best Košice medzinárodná študentská organizácia

Best Košice vizitka

Slovenská rektorská konferencia cieľom združenia je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky

Infodom o.z., Bratislava postihnuté deti špeciálnych vzdelávacích a výchovných zariadeniach na území SR

Infodom o.z., Bratislava vizitka

Slovenský syndikát novinárov nezisková, profesijná odborová organizácia novinárov; je členom Medzinárodnej federácie novinárov (so sídlom v Bruseli); združuje väčšinu novinárov pracujúcich v tlači, rozhlase, televízii a tlačových agentúrach na Slovensku; jej členmi sú aj voľní novinári a publicisti

Slovenský syndikát novinárov vizitka

Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingova 32, Bratislava aktuálne informácie zo života slovenských filmových klubov

Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingova 32, Bratislava vizitka

www.reality.sk ponuka nehnuteľností z celej SR, garantom servera je Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

www.reality.sk vizitka

Amavet neziskové občianske združenie detí a mládeže s orientáciou na voľnočasové aktivity v oblasti vedy a techniky

Amavet vizitka

CIPC centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže, medzinárodné dohovory, únosy detí, medzištátne osvojenia, výživné v cudzine, atď.

CIPC vizitka

Gurmania - spolok priateľov dobrého jedla a pitia, zoznam slovenských reštaurácii, barov, vinárni a pivárni, Bratislava informácie o združení, zoznam slovenských reštaurácií, barov, vinárni a pivárni, zaujímavé a zábavné články inšpirované dobrým jedlom a pitím, pobočky: Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Gurmania - spolok priateľov dobrého jedla a pitia, zoznam slovenských reštaurácii, barov, vinárni a pivárni, Bratislava vizitka

Special Olympics Slovakia slovenské hnutie špeciálnych olympiád - šport pre ľudí s mentálnym postihnutím

Special Olympics Slovakia vizitka

ETP Slovensko nezávislá nezisková vzdelávacia a konzultačná organizácia zameraná na otázky trvalo udržateľného rozvoja a podpory filantropie a neziskového sektora

ETP Slovensko vizitka

Inex Slovakia Bratislava združenie pre medzinárodné výmeny mládeže a turistiku

Inex Slovakia Bratislava vizitka

Zväz obchodu SR štruktúra spoločnosti, informácie týkajúce sa obchodu, práva a daní, aktivity

Zväz obchodu SR vizitka

Slovenský lyžiarsky zväz kalendáre pretekov na Slovensku, reprezentačné družstvá SLZ, marketing SLZ, sekretariát SLZ, registrácia vSLZ, stručná história

Slovenský lyžiarsky zväz vizitka

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov organizácia prispieva k rozširovaniu odborných vedomostí a praktických zručností v sociálnej práci prostredníctvom vzdelávania, výcvikov, stáží

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov vizitka


Zobrazená stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Ďalšia >
 


Zobraz Organizácie a združenia len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Organizácie a združenia. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.