Požiarne služby

SZM.sk » Firmy » Služby » Požiarne služby


Inzerujte s nami na internete Vytvorte si bannerovú alebo PPC kampaň sami v priebehu pår minút.

Bezpečnostné dvere SHERLOCK Cena od 987€ s DPH a vrátane montáže. Set bezpečnostných dverí FAMILY.

Až 80 Tisíc značkových vecí ! Tričká od 5 €, Tenisky od 9 €, Mikiny 7€ Až 200 značiek - Nike, Adidas, Lonsdale.

DQS Slovakia Certifikačné služby, manažment kvality, audit, školenia.

Reality, autá, náradie, služby Všetko čo sa dá prenaja a požiča nájdete na Prenajom24. Inzercia zdarma.

Chemical Plant Design, s.r.o. meranie a monitorovanie obsahu škodlivín toxických látok/ v pracovnom priestore, posúdenie dodržania NPK-P, meranie a monitorovanie obsahu horžavých látok v priestore, posúdenie obsahu látok pod DMV;

Chemical Plant Design, s.r.o. vizitka

Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi, hygieny práce a poskytovania prvej pomoci firmám a zamestnancom - vzdelávacie a poradenské aktivity

Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. vizitka

Has centrum s.r.o. komplexné služby v požiarnej ochrane, projektovanie, montáž, servis EPS, predaj, servis hasiacich prístrojov a kompletného materiálu PO; revízie požiarnej signalizácie, elektroinštalácií a iné;

Has centrum s.r.o. vizitka

BEZPO - Radoslav Lyžičiar komplexné služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

BEZPO - Radoslav Lyžičiar vizitka

Bozpo Agency, Topožčany služby bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a odpadového hospodárstva

Bozpo Agency, Topožčany vizitka

Propo - źuboš Semančík projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby, špecialisti požiarnej ochrany

Propo - źuboš Semančík vizitka

BOZPO, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti technickej a všeobecnej bezpečnosti práce , hygieny , životného prostedia a požiarnej ochrany malým a stredným podnikom, ale aj ďalším organizáciám a zamestnávatežom v Slovenskej a Českej republike

BOZPO, s.r.o. vizitka

HasPO - Jaroslav Kačmár kompletné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, BOZP, kontrola komínov, odborná príprava technikov požiarnej ochrany

HasPO - Jaroslav Kačmár vizitka

PBA, s.r.o. komplexné riešenia ochrany pred požiarmi, bezpečnosti práce a prevencie závažných priemyselných havárií

PBA, s.r.o. vizitka

Ladislav Hájovský F - RISK zabezbečenie plnenia povinnosti na úseku požiarnej ochrany a bezpečnosti práce

Ladislav Hájovský F - RISK vizitka

IVBP, s.r.o. vzdelávanie a poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zariadení, pracovného prostredia a ochrany pred požiarmi

IVBP, s.r.o. vizitka

Sond-PO s.r.o. preventívna protipožiarna ochrana stavieb a stavebných konštrukcií

Sond-PO s.r.o. vizitka

Sikoservis s.r.o. profesionálne riešenie ochrany pred požiarmi a bezpečnostechnické služby

Sikoservis s.r.o. vizitka

Pyroteam Group, s.r.o. "technické zabezpečovanie ochrany pred požiarmi; kontroly, opravy a dodávky hasiacich prístrojov, ďalšie služby súvisiace s ochranou pred požiarmi a bezpečnosou práce a ochranou životného prostredia"

Pyroteam Group, s.r.o. vizitka

Benca Róbert stavebná činnos - búracie, výkopové, maliarske, natieračské práce, podlahárstvo, práce vo výške pomocou horolezeckej techniky; poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi

Benca Róbert vizitka

K-M-K - Ing. Karol Mudroch výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, PO a TZ, spracovanie dokumentácie v zmysle zákona 314/2 2 Z; z; o PO 33 /96 Z; z; o BOZP, pravidelné kontroly pracoviska, odborné prehliadky elektro

K-M-K - Ing. Karol Mudroch vizitka

Pyrostop spol. s r.o. "hasiace prístroje GLORIA, kontrola oprava hasiacich prístrojov; služby technika PO a BP"

Pyrostop spol. s r.o. vizitka

LIMA projekt, s. r. o. projekčná, konzultačná a inžinierska činnos v oblasti ochrany pred požiarmi

LIMA projekt, s. r. o. vizitka

Gabriel Balaško - Florián - Uni komplexné služby PO, BOZP a ŽP

Gabriel Balaško - Florián - Uni vizitka

Kohas s.r.o. komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi hasiace prístroje, hydranty, technik PO, špecialista PO/, bezpečnos a ochrana zdravia pri práci

Kohas s.r.o. vizitka


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >
 


Zobraz Požiarne služby len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Požiarne služby. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.