Skúšobníctvo a certifikácia • Bratislavský kraj

SZM.sk » Firmy » Priemysel » Skúšobníctvo a certifikácia » Bratislavský kraj

NDB s.r.o. nedeštruktívna defektoskopia zvarov, materiálov a školenia v tejto oblasti

NDB s.r.o. vizitka

Geotech geodetické prístroje - nivelačné prístroje - diaľkomery, totálne stanice, GPS, stavebné laserové prístroje, fotogrametria, servis, certifikácie, kalibrácie

Geotech vizitka

Slovenská legálna metrológia overovanie kalibrácie meradiel

Slovenská legálna metrológia vizitka

Patentservis Bratislava a.s. Bratislava patentová a známková kancelária

Patentservis Bratislava a.s. Bratislava vizitka

Lignotesting, a.s. Lamačská cesta 1, Bratislava skúšanie a certifikácia výrobkov, certifikácia systémov kvality

Lignotesting, a.s. Lamačská cesta 1, Bratislava vizitka

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. technické, ekonomické a organizačné poradenstvo v priemyselnom sektore, činnosť technického poradenstva v oblasti dopravy, stavebníctva, priemyslu, služieb a životného prostredia, poradenstvo a kontrola v oblasti systémov manažérstva, personálu a systémov riadenia, organizovanie kurzov a školení, vypracovanie GAP analýz a bezpečnostných projektov, inšpekcie, energetické audity

BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o. vizitka


 


Zobraz Skúšobníctvo a certifikácia len v meste:

Bratislava


 späť na Slovensko

Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách zvoleného kraja, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Skúšobníctvo a certifikácia. Vyberte si mesto z ponuky, alebo kliknutím na mapu.