Vymáhanie pohľadávok • Bratislava

SZM.sk » Firmy » Financie a trh » Vymáhanie pohľadávok » Bratislavský kraj » Bratislava

Profidebt Slovakia, s. r. o. odkup, správa a vymáhanie pohľadávok, obchod s pohľadávkami, faktoring a forfaiting, pohľadávky po splatnosti, mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Profidebt Slovakia, s. r. o. vizitka

GENERAL FACTORING ,a.s. správa a vymáhanie pohladávok

GENERAL FACTORING ,a.s. vizitka

Creditreform k.s. Bratislava hospodárske informácie, inkaso pohľadávok, marketing

Creditreform k.s. Bratislava vizitka

Gordic Consulting, s.r.o. kompletné služby v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Gordic Consulting, s.r.o. vizitka

Bc. Boris Sobolovský, súdny exekútor, Bratislava vymáhanie pohľadávok v rámci celého Slovenska v súlade s ustanoveniami Exekučného poriadku

Bc. Boris Sobolovský, súdny exekútor, Bratislava vizitka

BB Consensus, s.r.o. právnická firma so zameraním na mediáciu a vymáhanie pohľadávok, vyjednávanie a mimosúdne riešenia konfliktov, mediačné centrum

BB Consensus, s.r.o. vizitka

OTP Faktoring Slovensko, a.s. spoločnosť ponúka prefinancovanie pohľadávok pred splatnosťou, tuzemských, exportných aj importných a dodávateľský faktoring

OTP Faktoring Slovensko, a.s. vizitka

Prvá inkasná spoločnost s.r.o. Bratislava riešenie prvotnej a druhotnej platobnej neschopnosti, burza pohľadávok, inkaso pohľadávok, odkupovanie pohľadávok, vyrovnávanie záväzkov, sprostredkovanie zápočtov, faktoring, poradenstvo

Prvá inkasná spoločnost s.r.o. Bratislava vizitka

Kasolvenzia Slovensko, s.r.o. mimosúdne a súdne inkaso a manažment pohľadávok; najväčšia inkasná kancelária v oblasti inkasa pohľadávok Business to Business;

Kasolvenzia Slovensko, s.r.o. vizitka

Krivák & Co, spoločenstvo advokátov Špecializácia: právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, bankové, finančné, európske, súťažné, pracovné, majetkové, daňové právo, právo informačných technológií, mediácia, vymáhanie pohľadávok, procesné zastupovanie

Krivák & Co, spoločenstvo advokátov vizitka

Interface Slovakia, s.r.o. vymáhanie pohľadávok mimosúdnou i exekučnou činnosťou

Interface Slovakia, s.r.o. vizitka

Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť, právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok

Súdny exekútor JUDr. Stanislav Laifer vizitka

Inkaso Bratislava, s.r.o. odkup a vymáhanie pohľadávok, mimosúdne inkaso

Inkaso Bratislava, s.r.o. vizitka

Dražobná a finančná spoločnosť, s. r. o. sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť, faktoring a forfating, organizovanie dražieb podľa zák; č; 174/195 Zb; o dražbách mimo exekúcie, verejných obchodných súťaží, uzatváranie zmlúv

Dražobná a finančná spoločnosť, s. r. o. vizitka

PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o. spoločnosť vystupuje ako spoľahlivý partner po boku svojich klientov najmä v týchto oblastiach: inkaso pohľadávok v rámci celej EÚ, založenie a predaj s.r.o., poskytnutie sídla

PRESSBURG Security, Factoring & Contracting, s. r. o. vizitka

CCV Slovakia, s.r.o. Celoštátne Centrum Vymáhania pohľadávok s vysokou mierou úspešnost, vymáhanie pohľadávok, mimosúdne inkaso pohľadávky, súdne vymáhanie a právne služby, odkupovanie pohľadávok, preverenie obchodných partnerov (dlžníkov), analýza vymožiteľnosti pohľadávky

CCV Slovakia, s.r.o. vizitka


 


Zobrazujem Vymáhanie pohľadávok len v meste Bratislava a blízkych obciach.

 späť na Bratislavský kraj
 späť na Slovensko