Zber a zneškodňovanie odpadov

SZM.sk » Firmy » Ekológia » Zber a zneškodňovanie odpadov


A.S.A. Slovensko s.r.o. komplexné riešenia odpadového hospodárstva

A.S.A. Slovensko s.r.o. vizitka

Bios - RNDr. Juraj Zvarik CSc. odpadové hospodárstvo, výrobky na spriechodňovanie potrubia, čistenie žúmp a septikov, lapačov tukov, čistenie odpadových vôd v priemysle a potravinárstve

Bios - RNDr. Juraj Zvarik CSc. vizitka

Ekologické služby, s.r.o. odber a zneškodňovanie tuhých odpadov na skládke odpadov a tekutých odpadov na čistiarni odpadových vôd; poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi

Ekologické služby, s.r.o. vizitka

Environ Servis s.r.o. revízie, čistenie, vložkovanie nádrží na uskladnenie PHM, likvidácia nebezpečných odpadov, výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc a skladov PHM

Environ Servis s.r.o. vizitka

P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava výkup železného šrotu a farebných kovov, odvoz vlastnými vozidlami, demontážne a demolačné práce, prenájom kontajnerov 5,7,12,18 m3, medzinárodná kamiónová preprava valníkovými návesmi, predaj technických plynov firiem Messer Tatragas a Probugas, prenájom návesov, prenájom kontajnerov

P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava vizitka

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. výroba a dodávka pitnej vody, zber a čistenie odpadovej vody, investičná činnosť

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vizitka

REMAS Servis s.r.o., Botanická 9, Bratislava recyklácia odpadov, servis v ekológii, manažment životného prostredia

REMAS Servis s.r.o., Botanická 9, Bratislava vizitka

Neokov - Róbert Grigeľ recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot; likvidácia stavebných komplexov

Neokov - Róbert Grigeľ vizitka

Decom Slovakia s.r.o. konzultačná, inžinierska a dokumentačná činnosť a poskytuje technickú podporu v oblasti vyraďovania jadrovoenergetických zariadení

Decom Slovakia s.r.o. vizitka

Bozpo Agency, Topoľčany služby bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a odpadového hospodárstva

Bozpo Agency, Topoľčany vizitka

Ekosur Piešťany geologické práce, monitoring životného prostredia, rádio ekológia a radiačná bezpečnosť, vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, projektové práce, inžinierska činnosť, dodávky stavieb

Ekosur Piešťany vizitka

WERT, s.r.o. je firma zaoberajúca sa rádiochemickými separáciami, spektrometrickým meraním, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, úradným meraním a širokým servisom pre jadrové elektrárne

WERT, s.r.o. vizitka

Albat s.r.o. výroba, predaj, dodávka, montáž, servis a opravy: stacionarných akumulátorových batérií, bezúdržbových akumulátorových batérií, trakčných akumulátorových batérií, nabíjacích zariadení a autobatérií, zabezpečujeme odvoz a zneškodnenie starých nepoužiteľných olovených a nikelkadmiových akumulátorových batérií

Albat s.r.o. vizitka

Lecol spol. s r.o. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi: zber a zneškodňovanie odpadov, vypracovanie odborných posudkov, identifikačných a sprievodných listov a opatrení pre prípad havárie, POH

Lecol spol. s r.o. vizitka

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, špeciálne priemyselné služby, vývoz a dovoz odpadov, environmentálne poradenstvo a manažment odpadového hospodárstva u klienta

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica vizitka

Roil Trade s.r.o. recyklačná technológia na získanie uhľovodíkov z ropných odpadov a regeneráciu odpadových olejov

Roil Trade s.r.o. vizitka

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. odstraňovanie starých ekologických záťaží, environmentálny audit, hydrogeologický prieskum znečistenia, nakladanie s NO, komplexný environmentálny servis

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. vizitka

Zberne surovín, a.s. výkup druhotných surovín: papier, šrot, farebné kovy, textil

Zberne surovín, a.s. vizitka

Eko-Salmo nakladanie s odpadmi, zneškodňovanie nebezpečných odpadov metódou solidifikácie, prevádzka čistiarne odpadových vôd a zneškodňovanie kvapalných odpadov

Eko-Salmo vizitka

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice služby v oblasti životného prostredia, komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácie nepovolených skládok, izolácie havarijných nádrží na zabezpečenie odolnosti a nepriepustnosti voči ropným uhľovodíkom, poradenská a posudková činnosť v oblasti odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 111/93

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice vizitka


Zobrazená stránka: 1 2 3 4   Ďalšia >
 


Zobraz Zber a zneškodňovanie odpadov len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Zber a zneškodňovanie odpadov. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.