Zber a zneškodňovanie odpadov

SZM.sk » Firmy » Ekológia » Zber a zneškodňovanie odpadov


Teplomery vlhkomery barometry data loggery, snímače teploty vlhkosti atmosférického tlaku, systémy zberu dát

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

NAREX - 61 dielov aj s račňou Akciová cena len 18,99 EUR Profesionálne prevedenie

EUROSOFA výpredaj Takmer totálny výpredaj sedačiek. -50% a doprava zadarmo.

Remington - eshop Ponuka výrobkov Remington - fény žehličky na vlasy za skvelé ceny.

Meteorologický kryt snímačov Kryt pred počasím na presné merania Nová unikátna optimalizovaná konštrukcia

A.S.A. Slovensko s.r.o. komplexné riešenia odpadového hospodárstva

A.S.A. Slovensko s.r.o. vizitka

Bios - RNDr. Juraj Zvarik CSc. odpadové hospodárstvo, výrobky na spriechodňovanie potrubia, čistenie žúmp a septikov, lapačov tukov, čistenie odpadových vôd v priemysle a potravinárstve

Bios - RNDr. Juraj Zvarik CSc. vizitka

Ekologické služby, s.r.o. odber a zneškodňovanie tuhých odpadov na skládke odpadov a tekutých odpadov na čistiarni odpadových vôd; poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi

Ekologické služby, s.r.o. vizitka

Environ Servis s.r.o. revízie, čistenie, vložkovanie nádrží na uskladnenie PHM, likvidácia nebezpečných odpadov, výstavba a rekonštrukcie čerpacích staníc a skladov PHM

Environ Servis s.r.o. vizitka

P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava výkup železného šrotu a farebných kovov, odvoz vlastnými vozidlami, demontážne a demolačné práce, prenájom kontajnerov 5,7,12,18 m3, medzinárodná kamiónová preprava valníkovými návesmi, predaj technických plynov firiem Messer Tatragas a Probugas, prenájom návesov, prenájom kontajnerov

P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava vizitka

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. výroba a dodávka pitnej vody, zber a čistenie odpadovej vody, investičná činnosť

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vizitka

REMAS Servis s.r.o., Botanická 9, Bratislava recyklácia odpadov, servis v ekológii, manažment životného prostredia

REMAS Servis s.r.o., Botanická 9, Bratislava vizitka

Neokov - Róbert Grigeľ recyklácia, likvidácia, zber, skladovanie a spracovanie odpadov, nakladanie a preprava nebezpečných odpadov, výkup druhotných surovín a železa, kovový odpad a šrot; likvidácia stavebných komplexov

Neokov - Róbert Grigeľ vizitka

Decom Slovakia s.r.o. konzultačná, inžinierska a dokumentačná činnosť a poskytuje technickú podporu v oblasti vyraďovania jadrovoenergetických zariadení

Decom Slovakia s.r.o. vizitka

Bozpo Agency, Topoľčany služby bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a odpadového hospodárstva

Bozpo Agency, Topoľčany vizitka

Ekosur Piešťany geologické práce, monitoring životného prostredia, rádio ekológia a radiačná bezpečnosť, vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, projektové práce, inžinierska činnosť, dodávky stavieb

Ekosur Piešťany vizitka

WERT, s.r.o. je firma zaoberajúca sa rádiochemickými separáciami, spektrometrickým meraním, nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, úradným meraním a širokým servisom pre jadrové elektrárne

WERT, s.r.o. vizitka

Albat s.r.o. výroba, predaj, dodávka, montáž, servis a opravy: stacionarných akumulátorových batérií, bezúdržbových akumulátorových batérií, trakčných akumulátorových batérií, nabíjacích zariadení a autobatérií, zabezpečujeme odvoz a zneškodnenie starých nepoužiteľných olovených a nikelkadmiových akumulátorových batérií

Albat s.r.o. vizitka

Lecol spol. s r.o. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi: zber a zneškodňovanie odpadov, vypracovanie odborných posudkov, identifikačných a sprievodných listov a opatrení pre prípad havárie, POH

Lecol spol. s r.o. vizitka

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica zber a preprava odpadov, úprava a recyklácia odpadov, špeciálne priemyselné služby, vývoz a dovoz odpadov, environmentálne poradenstvo a manažment odpadového hospodárstva u klienta

Detox s.r.o., Zvolenská Cesta 139, Banská Bystrica vizitka

Roil Trade s.r.o. recyklačná technológia na získanie uhľovodíkov z ropných odpadov a regeneráciu odpadových olejov

Roil Trade s.r.o. vizitka

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. odstraňovanie starých ekologických záťaží, environmentálny audit, hydrogeologický prieskum znečistenia, nakladanie s NO, komplexný environmentálny servis

Dekonta Slovenko, spol. s.r.o. vizitka

Zberne surovín, a.s. výkup druhotných surovín: papier, šrot, farebné kovy, textil

Zberne surovín, a.s. vizitka

Eko-Salmo nakladanie s odpadmi, zneškodňovanie nebezpečných odpadov metódou solidifikácie, prevádzka čistiarne odpadových vôd a zneškodňovanie kvapalných odpadov

Eko-Salmo vizitka

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice služby v oblasti životného prostredia, komplexná sanácia ekologických záťaží a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, recyklácia stavebných odpadov, sanácie nepovolených skládok, izolácie havarijných nádrží na zabezpečenie odolnosti a nepriepustnosti voči ropným uhľovodíkom, poradenská a posudková činnosť v oblasti odpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 111/93

Environcentrum s.r.o., Rastislavova 58, Košice vizitka


Zobrazená stránka: 1 2 3 4   Ďalšia >
 


Zobraz Zber a zneškodňovanie odpadov len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Zber a zneškodňovanie odpadov. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.