Zdravotnícke organizácie

SZM.sk » Firmy » Medicína a zdravotníctvo » Zdravotnícke organizácie


Stop častá únava a vyčerpanosť Použite DetoxiPan, účinnú a overenú detoxikáciu. Testované a certifikované.

Až 80 Tisíc značkových vecí ! Tričká od 5 €, Tenisky od 9 €, Mikiny 7€ Až 200 značiek - Nike, Adidas, Lonsdale.

ZdravotnĂ­cky nĂĄbytok KvalitnĂ˝ nĂĄbytok do 48 hod u VĂĄs. ZĂĄruka 5 rokov, 3D a ponuka zdarma!

Etarget Click&See TextovÊ reklamy s pridanou hodnotou PPC odkaz s bannerovým remarketingom

Ihrisko Žihadielko je späż! Hlasuj aj ty za svoje mesto a získaj ihrisko Lidl Žihadielko.

Nepomåhajú Våm lieky? PomôŞte våťmu telu v boji s ochorením. Odstråňte jedy z våťho organizmu.

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

EUROSOFA výpredaj Takmer totálny výpredaj sedačiek. -50% a doprava zadarmo.

Ministerstvo zdravotníctva SR oficiálna stránka ministerstva zdrvotníctva

Ministerstvo zdravotníctva SR vizitka

Slek, Bratislava oficiálne stránky Slovenskej lekárnickej komory, obsahujú aktuálne informácie o dianí v Slovenskom lekárnictve

Slek, Bratislava vizitka

Spoločnos na pomoc osobám s autizmom občianske združenie, nezisková organizácia na pomoc osobám postihnutým autistickým syndrómom

Spoločnos na pomoc osobám s autizmom vizitka

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, Mlynská dolina, Bratislava je študijným, konzultačným, poradenským a servisným pracoviskom, jeho hlavným zámerom je pomáha pri integrácii zrakovo postihnutých študentov do vysokoškolského štúdia a života

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov, Mlynská dolina, Bratislava vizitka

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska občianske združenie, ktorého základným poslaním je úsilie o dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vizitka

Štátny ústav pre kontrolu liečiv štátny dozor nad akosou, účinnosou, bezpečnosou liečiv

Štátny ústav pre kontrolu liečiv vizitka

Slovenská lekárska komora oficiálna stránka Slovenskej lekárskej komory

Zväz diabetikov Slovenska, ZO-Petržalka informačná stránka petržalských diabetikov

Slovenská rádiologická spoločnos stránky Slovenskej rádiologickej spoločnosti, informácie o spoločnosti a jej akciách; kontakt na členov výboru; zbierka kritérií kvality, štandardov a protokolov pre rdg vyšetrenia; zoznam odkazov na iné rádiologické stránky v celom svete

Slovenská rádiologická spoločnos vizitka

Slovenská komora zubných lekárov "mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesná organizácia združujúca zubných lekárov; podieža sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti"

Slovenská komora zubných lekárov vizitka

Liga proti rakovine, Bratislava liga proti rakovine, každoročná aprílová zbierka pre chorých na rakovinu

Slovenské hemofilické združenie dobrovožné občianske združenie osôb s vrodenou krvácavou chorobou, rodičov detí s týmto ochorením, ich rodinných príslušníkov, priaznivcov, priatežov a pracovníkov na úseku starostlivosti o tieto osoby

Inštitút pre verejné otázky Hviezdoslavovo nam. 17, Bratislava nezávislým občianskym združením odborníkov z rozličných oblastí, podporuje rozvoj otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry na Slovensku

Inštitút pre verejné otázky Hviezdoslavovo nam. 17, Bratislava vizitka

Nadácia Výskum rakoviny podpora základného onkologického výskumu so zameraním na prevenciu, včasnú diagnostiku a liečbu zhubných nádorov, zavádzanie špičkových prístrojových atď.

Farmaceutická asociácia SAFS slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj, presadzovanie trasparentných princípov, procedúr a kritérií v oblasti registrácie, kategorizácie a stanovenia úhrady liečiv tak, aby všetci výrobcovaia mali rovnaké podmienky

Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky na stránke nájdete zákony, organizačná štruktúra, organizácie riadené ŠVS SR, nákazlivé choroby zvierat, obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole, kontaky, atď

Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky vizitka

Slovak Medical Students Association, Sasinkova 2, Bratislava

Slovak Medical Students Association, Sasinkova 2, Bratislava vizitka

Adam, Bratislava Asociácia detí a mládeže s vnútorným a telesným ochorením

Slovenská spoločnos pre ultrazvuk v medicíne združuje okolo 700 lekárov

Slovenská spoločnos pre ultrazvuk v medicíne vizitka


 


Zobraz Zdravotnícke organizácie len v kraji:

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Mapa názorne zobrazuje, v ktorých mestách, alebo v blízkosti ktorých miest sa nachádzajú firmy z kategórie Zdravotnícke organizácie. Vyberte si kraj z ponuky, alebo kliknutím na mapu.