Warning: include(/storage/pj/hlavicka/hlavicka.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/firmy/g/index.phtml on line 8

Warning: include(): Failed opening '/storage/pj/hlavicka/hlavicka.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/firmy/g/index.phtml on line 8
 KATEGÓRIA

G

SZM.SK - FIRMY - G strana:7
 SPONZOROVANÉ ODKAZY NA TÉMU G
 ZOZNAM FIRIEM V KATEGÓRII G 
Zobraz len firmy zo zvoleného regiónu:
Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitrianský, Prešovský, Trenčianský, Trnavský, Žilinský

Zobrazujem firmy z kategórie "G" - 241280 z 609 zobraziť predošlé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zobraziť ďalšie


GEOMER Ing. Vladimír Hrivík Otvoriť v novom okne 

geodetické a kartografické práce
Hollého 401/64 , Žilina
http://www.geomer.szm.sk/;  →pozri vizitku

Geomerkart s.r.o., Komenského 3, Veľký Krtíš Otvoriť v novom okne 

geodetické a kartogarfické práce, kartografické vydavateľstvo
http://www.geomerkart.sk/;  →pozri vizitku

GeoModel s.r.o. Bratislava Otvoriť v novom okne 

geografické informačné systémy, diaľkový prieskum zeme
http://www.geomodel.sk/;  →pozri vizitku

Geomonta-Harmanec s.r.o., Majerská cesta 36, Banská Bystrica Otvoriť v novom okne 

sanácie, rekonštrukcie a stavba objektov dopravných stavieb - priepusty, mosty, tunely, oporné a zárubné múry
http://www.geomonta.sk/

Geonik spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

Geodetické práce, Realitná činnosť, Predaj geodetických programov
Coboriho 1, Nitra
http://www.geonik.sk/;  →pozri vizitku

Geo-optika - Ing. Juraj Rašla CSc. Otvoriť v novom okne 

zememeračská kancelária ponúka geodetické a kartografické práce
Dúbravská cesta 9, Bratislava
http://www.geo-optika.sk/;  →pozri vizitku

Geopas s.r.o. Otvoriť v novom okne 

geofyzikálne práce pre potreby geologického prieskumu a ochrany životného prostredia; geofyzikálny prieskum geologických štruktúr pre rôzne geologické odbory
Bytčická 16, Žilina
http://www.geopas.sk;  →pozri vizitku

Geoplán-Durišovci Otvoriť v novom okne 

zememeračská kancelária poskytuje služby v oblasti geodézie: vytyčovanie, tvorba geometrických plánov a špeciálne geodetické práce
Matúškova 565, Liptovský Hrádok
http://www.geoplan-durisovci.sk/;  →pozri vizitku

Geoplán-Durišovci Otvoriť v novom okne 

zememeračská kancelária poskytuje služby v oblasti geodézie: vytyčovanie, tvorba geometrických plánov a špeciálne geodetické práce
Matúškova 556, Liptovský Hrádok
http://www.geoplan-durisovci.sk/;  →pozri vizitku

Geoplan Prešov s.r.o. Otvoriť v novom okne 

komerčná geodézia, spracovanie ROEP, vektorizácia máp, vyhotovenie geometrických plánov
Konštantínova 3, Prešov
http://www.geoplan.sk/;  →pozri vizitku

Geoplán, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

realitná kancelária,majetko-právne vysporiadanie nehnuteľností, inžinierska činnosť, geodetické práce, stavebné pozemky, investície do nehnuteľností v regióne Vysoké Tatry, GPS, mapovanie, geodézia, pôda, kataster
Hraničná 5, Poprad; Wolkerova 18, Poprad; Baštová 6, Kežmarok
http://www.geo-plan.sk/;  →pozri vizitku

Geoprakta, Pribišova 47, Bratislava Otvoriť v novom okne 

geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia
http://geoprakta.host.sk/;  →pozri vizitku


Georeal geodetická a realiná kancelária, Ružova dolina 27, Bratislava Otvoriť v novom okne 

geodetické práce, predaj a prenájom nehnuteľností, plotrovanie, freeware, shareware
http://www.georeal.host.sk/

Georeal - Ing. Vladimír Hronček Otvoriť v novom okne 

geodetická a realitná kancelária
Ružová dolina 27, Bratislava
http://www.georeal-ba.sk;  →pozri vizitku

Georganics, consortium Otvoriť v novom okne 

ponuka a katalóg organických zlúčenín; len v anglickom jazyku
Koreničova 1, Bratislava
http://www.georganics.sk;  →pozri vizitku

Georgius - Web Design Otvoriť v novom okne 

tvorba a design internetových prezentácií, logo design, tvorba elektronického katalógu, servis výpočtovej techniky
http://georgius.host.sk/

Georos - Ing. Mária Rosenbergerová  

geodetické, kartografické práce - polohopisné, výškopisné plány, vytyčovacie práce, porealizačné zamerania, geometrické plány, výpočty kubatúr; tvorba informačných systémov a GIS
Jenisejská 8, Košice
;  →pozri vizitku

Geosan s.r.o., Bratislava Otvoriť v novom okne 

vykonávame komplexný servis v ochrane a sanácii podzemných vôd
http://www.geosan.sk/;  →pozri vizitku

GEO Slovakia, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

geológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, statická a dynamická penetrácia, geotechnika,zisťovanie základových pomerov stavieb,environmentálne technológie, sanácia a remediácia znečistenia horninového prostredia a vody, hydrochemický a hydrodynamický monitoring, hydrodynamické skúšky,matematické modelovanie prúdenia podzemnej vody a šírenia znečistenia, odvodňovanie stavebných jám, laboratórne práce,geochémia,odpadové hospodárstvo, posudzovanie skládok, monitorovací a prevádzkový poriadok skládok, geology, hydrogeology, environmental engineering, CBR, CPT, DPT, groundwater and soil remediation, waste management, dynamic and static penetration tests, groundwater flow and contaminant transport models, aquifer tests
Južná trieda 74, Košice
http://www.geoslovakia.sk/;  →pozri vizitku

Geoslužba s.r.o., M. Mišíka č. 19A, Prievidza Otvoriť v novom okne 

geodézia, meranie, vytyčovanie, geodetické služby, zememeračské služby, inžinierska geodézia, geometrický plán, pozemkové úpravy, informačný systém, kataster, nehnuteľnosť, geodetická kancelária, autorizovaný geodet
http://www.geosluzba.sk/;  →pozri vizitku

Geospektrum s.r.o. Bratislava Otvoriť v novom okne 

geológia, životné prostredie, vodné zdroje a ich ochrana
http://www.geospektrum.sk/;  →pozri vizitku

Geo, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

výstavba podzemných stien, vrtné a injekčné práce, odvodňovanie hornín a zemín, flexibilné paženie stavebných jám, mikropilóty, veľkopriemerové pilóty
Tehelná 48, Nitra
http://geo.sk;  →pozri vizitku

Geostar, Južná trieda 82, Košice Otvoriť v novom okne 

geodetické a kartografické práce, pri katastri
http://www.geostar.sk/

Geostar s.r.o.  

firma zabezpečuje geodetické a kartografické práce;
Južná trieda 82, Košice
;  →pozri vizitku

GEOsys, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

geodetické a kartografické práce, inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností
Trenčianska 55, Bratislava
http://www.geosys.sk;  →pozri vizitku

Geo-Team - Pavel Gabera  

geodetická kancelária: vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov, poradenstvo ohľadom nehnuteľností
Železničná 1, Rimavská Sobota
;  →pozri vizitku

Geo - Team Slovakia, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

poskytnutie kompletného servisu v oblasti katastra nehnuteľností, inžinierskej geodézie, ako aj v iných oblastiach dotýkajúcich sa svojim obsahom geodetickej činnosti
Drieňová 34, Bratislava
http://www.geoteamslovakia.sk;  →pozri vizitku

Geoteam s.r.o. Bratislava Otvoriť v novom okne 

Carl Zeiss, SOLA, geodetická meracia technika, stavebná meracia technika, fotogrametrické prístroje a príslušenstvo, železničná meracia technika, ponuka geodetických prác, geodézia, Geoteam
http://www.geoteam.sk/;  →pozri vizitku

Geotech Otvoriť v novom okne 

geodetické prístroje - nivelačné prístroje - diaľkomery, totálne stanice, GPS, stavebné laserové prístroje, fotogrametria, servis, certifikácie, kalibrácie
Černyševského 26, Bratislava
http://www.geotech.sk/;  →pozri vizitku

Geo - Technic - Consulting, s.r.o. Banská Bystrica Otvoriť v novom okne 

projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu, hydrogeologického prieskumu a prieskumu geologických činiteľov životného prostredia, komplexné geofyzikálne práce pre geologický prieskum, komplexné vrtné práce pre geologický prieskum
http://www.bb.psg.sk/prezenta/geotech/;  →pozri vizitku

Geotech-Progps Otvoriť v novom okne 

najväčší výber GPS prijímačov na Slovensku pre všetky aplikácie, navigácia, mapovanie, GIS, geodézia, OEM, transformácie súradníc
Radlinského 11, Bratislava; Černyševského 26, Bratislava
http://www.geotech-progps.sk/;  →pozri vizitku

Geotop Otvoriť v novom okne 

geodetické, kartografické a topografické práce
Šoltésovej 56, Žiar nad Hronom
http://geotop.szm.sk;  →pozri vizitku

Geotrans-Ľubomír Ličák Otvoriť v novom okne 

Geologický, hydrogeologický, inžinierskogeologický a ekologický prieskum, vŕtanie studní, mikropilóty pre zakladanie stavieb
Duchnovičovo nám. 1, Prešov
http://www.geotrans.sk/;  →pozri vizitku

Gepard s.r.o. Otvoriť v novom okne 

výroba a montáž plastových okien a dverí z nemeckého profilového systému Gealan
1.mája 2066, Liptovský Mikuláš
http://www.gepardokna.sk;  →pozri vizitku

GEP Ing. Ján Mrva - geodetické práce Bratislava Otvoriť v novom okne 

Geodetické práce, inžinierska geodézia, geodézia katastra nehnuteľností
http://www.gep.sk/

GEP - K. Kovács Otvoriť v novom okne 

výhradný dovozca a predajca senzorov na zisťovanie prítomnosti plynov od firmy IT Dr; gambert Nemecko/;
Osuského 36, Bratislava
http://www.gepp.sk;  →pozri vizitku

Geralt s.r.o. Otvoriť v novom okne 

porez stavebného a stolárskeho reziva; výroba a predaj eurookien a dverí, zákazková výroba nábytku
Prešovská 539, Giraltovce
http://www.geralt.s-n.sk;  →pozri vizitku

Gergel Jozef  

predaj pracovnej a zdravotnej obuvi, výroba vzduchovo filtračných a hydrofóbnych návlekov
Bratislavská 18, Kopčany
;  →pozri vizitkuWarning: include(/storage/pj/hlavicka/paticka.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/firmy/g/index.phtml on line 141

Warning: include(): Failed opening '/storage/pj/hlavicka/paticka.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/firmy/g/index.phtml on line 141