KATEGÓRIA

S

SZM.SK - FIRMY - S strana:21
 SPONZOROVANÉ ODKAZY NA TÉMU S
 ZOZNAM FIRIEM V KATEGÓRII S 
Zobraz len firmy zo zvoleného regiónu:
Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitrianský, Prešovský, Trenčianský, Trnavský, Žilinský

Zobrazujem firmy z kategórie "S" - 801840 z 1687 zobraziť predošlé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 zobraziť ďalšie

Slovdae, s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"predaj ponorných a stacionárnych čerpadiel; kalové, do studní, do tlakových kanalizácií, na čerpačky vôd; domáce vodárne, bazénové čerpadlá-protiprúdy; servis, veľko a maloobchod"
Záleská 22, Ivanka pri Dunaji
http://www.slovdae.sk;  →pozri vizitku

Slovdata s.r.o., Košice Otvoriť v novom okne 

predaj počítačov, servis, opravy PC, ERP, siete, multimédia, tvorba www stránok, programovanie, modemy, procesory, základné dosky, pamäte, disky HDD, CD ROM, DVD, tlačiarne, média, diskety, pásky, tonery, myši, scanery, káble, klávesnice, spracovanie účtovníctva, kopírovacie služby
Tajovského 1, Košice
http://www.slovdata.sk/;  →pozri vizitku

Slovdekra s.r.o. Otvoriť v novom okne 

organizácia pre technické kontroly a skúšky vozidiel
Polianky 19, Bratislava; Štúrova 149, Nitra; Opatovská cesta 1226/7, Bojnice; Hruštiny 31, Žilina; Zvolenská cesta 59, Banská Bystrica; Duklianska ulica 57, Spišská Nová Ves; Vozárova 3, Košice
http://www.slovdekra.sk/;  →pozri vizitku

SlovDrill s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"spoločnosť vykonáva trhacie a vŕtacie práce pre banský a stavebný priemysel; predaj vrtného materiálu"
Ul. ČSA 20, Banská Bystrica
http://slovdrill.szm.sk;  →pozri vizitku

Slov – DV s.r.o. Otvoriť v novom okne 

dodávka a predaj kvalitných výrobkov z dreva ruského Severu: sibírska borovica, severská borovica a smrek, červený smrek, palubovka, tatranskí profil, eurohranol, škarovka, nábytkové dvierka
Priemyselná 830, Galanta; Komárňanská cesta 3, Nové Zámky
http://www.slov-dv.sk/;  →pozri vizitku

SLOVECO s.r.o. Otvoriť v novom okne 

predaj strešných krytín a hydroizolácií, kupolkové membrány, solárne vodoohrevné systémy, sendvičové opláštenia hál
Popradská 66, Košice
http://www.sloveco.sk/;  →pozri vizitku

Slov Eko Holding a.s. Otvoriť v novom okne 

komplexná príprava a realizácia stavieb pozemného staviteľstva, relizácia zatepľovacieho systému ALFATHERM na báze polystyrénu a nobasilu, výroba plastových okien a dverí zo systému ROPLASTO 6001 plus S, realizácia komplexného programu zo sádrokartonového systému KNAUF, realizácia oceľových montovaných hál - systém ASTRON na kľúč
http://www.slov-eko.sk/

Slovek s.r.o. Otvoriť v novom okne 

archivačné služby, úschova agendy, triedenie spisov, skartácia
Výhonská 1, Bratislava; , Kúty; Várdayho 21, Nové Zámky; , Rimavská Sobota; Kubányiho 2132, Zvolen; Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica; Kolónia Hviezda 19, Martin; Bytčická 89, Žilina; , Liptovský Mikuláš; Lesnícka 35, Košice
http://web.stonline.sk/slovek/;  →pozri vizitku

Slovel Otvoriť v novom okne 

rádiostanice pozemnej pohyblivej služby, meracia a regulačná technika
Ružová 5, Levoča
http://www.slovel.sk/;  →pozri vizitku

Slovelimex, s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

veľkoobchod zameraný na distribúciu domácich potrieb
Nábrežie mládeže 85, Nitra
http://www.slovelimex.sk;  →pozri vizitku

Slovena a.s. Otvoriť v novom okne 

podnik so 100-ročnou tradíciou výroby kvalitných vlnárskych výrobkov
Kysucká cesta 3, Žilina
http://www.slovena.sk/;  →pozri vizitku

Slovenka, a.s. Otvoriť v novom okne 

výrobný program reprezentuje výrobu pleteného vrchného ošatenia a bielizne, pre všetky vekové skupiny - od kojencov po dospelých
Strieborné nám. 3, Banská Bystrica
http://www.bb.psg.sk/prezenta/slovenka/slovenka.html;  →pozri vizitku

Slovenská agentúra životného prostredia Otvoriť v novom okne 

agentúra životného prostredia
Tajovského 28, Banská Bystrica
http://www.sazp.sk/


Slovenská asociácia podnikových finančníkov Otvoriť v novom okne 

asociácia združujúca finančných manažérov slovenských podnikov
Radničné námestie 4, Bratislava
http://www.asocfin.sk/

Slovenská Asociácia Študentov Psychológie - SAŠP Otvoriť v novom okne 

stránka novej stavovskej organizácie študentov psychológie; obsahuje študentské práce, oznamy konferencií, oficiálne dokumenty, možnosti spolupráce a iné zaujímavé veci; navštíve nás
Hornopotočná 23, Trnava
http://www.sasp.host.sk/

Slovenská Asociácia Výskumných Agentúr Otvoriť v novom okne 

združenie agentúr pre výskum trhu, ktoré je výberovým Združením právnických a fyzických osôb, ktorého členovia sú agentúry alebo fyzické osoby zaoberajúce sa výskumom trhu a verejnej mienky, ktoré sú registrované k podnikaniu v Slovenskej republike
Štefánikova 19, Bratislava
http://www.sava.sk/

Slovenská autobusová doprava Bratislava a.s. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

eurolines - cestovné poriadky, služby
Mlynské nivy 31, Bratislava
http://www.eurolines.sk;  →pozri vizitku

Slovenská botanická spoločnosť Otvoriť v novom okne 

spoločnosť sa podieľa na rozvoji, propagácii botaniky na Slovensku, prognostickej činnosti a na ochrane druhového bohatstva kveteny Slovenska
Dúbravská cesta 14, Bratislava
http://ibot.sav.sk/sbs/

Slovenská debatná asociácia Otvoriť v novom okne 

Slovenská debatná asociácia bola ku dňu 17.11.1999 oficiálne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR ako neziskové nezávislé apolitické občianske združenie, ktorého prioritnou úlohou je podporovať a rozvíjať debatný program na stredných a vysokých školách v Slovenskej republike
Drotárska cesta 46, Bratislava
http://www.sda.sk/

Slovenská drevárska poločnosť, s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"firma vyrába dyhy, preglejky a latovky; výrobný program je zameraný na spracovanie smrekovej, topoľovej a bukovej guľatiny na centricky lúpanú dyhu"
Kráľova Lehota 2, Kráľova Lehota
http://www.drevar.sk;  →pozri vizitku

Slovenská Dunajská Finančná, a.s. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

vývoj a výroba štandardných a špeciálnych kontajnerov vykonávaná podľa prianí zákazníka
Križkova 9, Bratislava
http://www.sdfin.sk;  →pozri vizitku

Slovenská e-akadémia, n.o Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

poskytovanie verejnoprospešných služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických a informačných služieb, najmä organizovanie konferencií, dištančných školení učiteľov a vydávanie učebníc
Sadmelijská 1, Bratislava
http://www.eas.sk;  →pozri vizitku

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Otvoriť v novom okne 

prevádzka prenosovej sústavy, dispečerské riadenie, prenos elektrickej energie, systémové a podporné služby, údržba, obnova a rozvoj zariadení PS, tranzit
Miletičova 5, Bratislava
http://www.sepsas.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská Grafia, a.s. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

výroba časopisov, kníh a reklamných tlačovín
Pekná cesta 6, Bratislava
http://www.grafia.sk;  →pozri vizitku

Slovenská humanitná rada Otvoriť v novom okne 

pomoc ľuďom v núdzi doma i v zahraničí
Ružová dolina 27, Bratislava
http://www.shr.sk/

Slovenská živnostenská komora Otvoriť v novom okne 

aktuálne informácie pre živnostníkov, podnikateľov
Vysokoškolákov 4, Žilina; Račianska 71, Bratislava
http://www.szk.sk/

Slovenská kancelária poisťovateľov Otvoriť v novom okne 

povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Trnavská cesta 82, Bratislava
http://www.skp.sk/

Slovenská škola počítačovej grafiky Otvoriť v novom okne 

kvalitné, odborné a cenovo výhodné počítačové kurzy pre dospelých aj mladých, školenia na Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, Internet, Office, Word, Excell, Windows, tvorba WWW stránok a moderná výuka angličtiny s pomocou počítača
Plynárenská 6, Bratislava
http://www.sspg.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

profesijné združenie účtovníkov v SR
Prievozská 14/A, Bratislava
http://www.skcu.sk;  →pozri vizitku

Slovenská komora daňových poradcov Otvoriť v novom okne 

oficiálna stránka stavovskej organizácie, združujúcej daňových poradcov oprávnených poskytovať daňové poradenstvo, kontaktné adresy, vzdelávanie
Námestie SNP 7, Banská Bystrica
http://www.skdp.sk/

Slovenská komora psychológov, Račianska 66, Bratislava Otvoriť v novom okne 

internetová stránka Slovenskej komory psychológov, informácie, diskusia, zamestnanie
Trnavská 112, Bratislava
http://www.komorapsychologov.sk/

Slovenská komora zubných lekárov Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesná organizácia združujúca zubných lekárov; podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti"
Fibichova 14, Bratislava
http://www.skzl.sk;  →pozri vizitku

Slovenská legálna metrológia Otvoriť v novom okne 

overovanie kalibrácie meradiel
Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica; Geologická 1, Bratislava; Kmeťkova 3, Nitra; Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica; J. Závodského 33, Žilina; Zemplínska 46, Košice
http://www.slm.sk/

Slovenská ložisková spoločnosť s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

oficiálny autorizovaný distribútor valivých ložísk
Bojnická 3, Bratislava
http://www.slsloziska.sk;  →pozri vizitku

Slovenská mikrobusová doprava osôb Otvoriť v novom okne 

Slovenská mikrobusová doprava osôb ponúka vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu osôb vozidlami Citroen a Ford
Suchoňova 3382 17, Poprad
http://www.smd.szm.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská národná galéria Otvoriť v novom okne 

program, výstavný plán, pracoviská, kontakt, atď.
Riečna 1, Bratislava; Mednyánszkeho 25, Spišská Belá
http://www.sng.sk/

Slovenská neurologická spoločnosť Otvoriť v novom okne 

oficiálna stránka Slovenskej neurologickej spoločnosti
http://www.adamed.sk/slovneurospol/

Slovenská obchodná a priemyselná komora Otvoriť v novom okne 

regionálne komory: Košice, Banská Bystrica, Lučenec, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
Gorkého 9, Bratislava; Vajanského 2, Lučenec; Jašíkova 6, Bratislava; Masarykova 16, Prešov; Popradské nábrežie 2802/3, Poprad; Floriánska 19, Košice; Trhová 2, Trnava; Jilemnického 2, Trenčín; Akademická 4, Nitra; Hálkova 31, Žilina; Nám. Š. Moysesa 4, Banská Bystrica
http://www.sopk.sk/