KATEGÓRIA

S

SZM.SK - FIRMY - S strana:22
 SPONZOROVANÉ ODKAZY NA TÉMU S
 ZOZNAM FIRIEM V KATEGÓRII S 
Zobraz len firmy zo zvoleného regiónu:
Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitrianský, Prešovský, Trenčianský, Trnavský, Žilinský

Zobrazujem firmy z kategórie "S" - 841880 z 1687 zobraziť predošlé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 zobraziť ďalšie

Slovenská pošta, š.p. Otvoriť v novom okne 

stránka slovenskej pošty
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica; Partizánska cesta 9, Banská Bystrica; Námestie Slobody 27, Bratislava; Bojnická 14, Bratislava; Bojnická 14, Bratislava; Zvolenská cesta 36, Banská Bystrica; Bytčická 30, Žilina; Moldavská 41, Košice
http://www.slposta.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská rádiologická spoločnosť Otvoriť v novom okne 

stránky Slovenskej rádiologickej spoločnosti, informácie o spoločnosti a jej akciách; kontakt na členov výboru; zbierka kritérií kvality, štandardov a protokolov pre rdg vyšetrenia; zoznam odkazov na iné rádiologické stránky v celom svete
Mickiewiczova 13, Bratislava
http://www.slovakradiology.sk/

Slovenská ratingová agentúra a.s. Otvoriť v novom okne 

agentúra poskytujúca informácie o ratingovom hodnotení úcastníkov slovenského finančného a kapitálového trhu a o vybraných transakciách medzi týmito subjektami, na základe svojich vynikajúcich znalostí slovenského ekonomického prostredia agentúra tiež vypracúva analýzy a štruktúrované informácie o jednotlivých sektoroch slovenskej ekonomiky pre potreby slovenských aj zahranicných subjektov
Uršulínska 3, Bratislava
http://www.slovakrating.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská rektorská konferencia Otvoriť v novom okne 

cieľom združenia je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky
Laurinská 14, Bratislava
http://www.srk.sk/

Slovenská riečna sieť Pražská 4, Košice Otvoriť v novom okne 

aktívne podieľanie na ochrane a obnove vodných tokov a mokradí v SR, Godrova3/b, Bratislava
Pražská 4, Košice; Godrova 3/b, Bratislava
http://www.fns.uniba.sk/zp/srs/index.htm

Slovenská spoločnosť pre kvalitu Otvoriť v novom okne 

predstavenie SSK, aktivity SSK, národný program kvality, informačný systém kvality, atd.
Dolné Rudiny 3, Žilina
http://www.sskinfo.sk/

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Otvoriť v novom okne 

SFPA je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike
Panenská 33, Bratislava; Kuzmányho 3, Banská Bystrica; Hlavná 11, Prešov
http://www.sfpa.sk/

Slovenská sporiteľňa a.s. Otvoriť v novom okne 

sporitelňa
Suché Mýto 4, Bratislava
http://www.slsp.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská správa ciest Otvoriť v novom okne 

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikáci-informačné stránky
http://www.ssc.sk/

Slovenská televízia Otvoriť v novom okne 

Slovenská televízia
Mlynská dolina , Bratislava; Mlynská dolina 1, Bratislava; Rudlovská cesta 1, Banská Bystrica; Rastislavova 13, Košice
http://www.stv.sk/;  →pozri vizitku

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Otvoriť v novom okne 

špecializovaná finančná inštitúcia so zameraním na podporu malého a stredného podnikania, i2 - Slovakia - burza pre Business Angels, sprostredkovanie rýchlo inovatívnych projektov
Štefánikova 27, Bratislava; Štefánikova 27, Bratislava; Štefánikova 13, Nitra; Kuzmányho 16, Banská Bystrica; Sládkovičova 9, Žilina; Rooseveltova 10, Košice; Slovenská 15, Prešov; Eötvösa 12, Komárno; SNP 25, Rimavská Sobota; A. Žarnova 5, Trnava; nám. Sv. Anny 9, Trenčín
http://www.szrb.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské aerolínie a.s. Otvoriť v novom okne 

letecká spoločnosť vykonávajúca vnútroštátnu a medzinárodnú pravidelnú dopravu ako aj charterovú leteckú dopravu, obsahuje informácie o letovom poriadku, o spoločnosti atd.
Letisko M.R.Štefánika , Bratislava; Letisko Barca , Košice
http://www.slovakairlines.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské biologické služby a.s. Otvoriť v novom okne 

genetika hovädzieho dobytka, embryotransfer, sonografia
Nádražná 36, Ivánka pri Dunaji; Kremnička 2, Kremnička; Ťatliakova 2, Dolný Kubín; Cintorínska 1, Galanta; Hríbova 33, Komárno; F. Hečku 45, Levice; Kollárova 2, Liptovský Mikuláš; Na Bystričku 14, Martin; Hlohovská 5, Nitra; Bayerova 7, Prešov; Obuvnícka 1, Prievidza; Kirejevská 678, Rimavská Sobota; Pod Kalváriou 2209, Topoľčany; Piešťanská 34, Nové Mesto n/Váhom; Zavarská cesta 32, Trnava; Lučenecká 17, Veľký Krtíš; ul. Slobody 136, Žarnovica; Kozačeka 15, Zvolen
http://www.sbsas.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské centrum čistejšej produkcie s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"spoločnosť pracujúca v oblasti ochrany životného prostredia - čistejšia produkcia, bezpečnosť a ochrana zdravia, požiadavky zákona č; 261/2 2, trvalo udržateľný rozvoj, školenia, implementácia manažérskych systémov, audity EMS, QMS, HSMS, energetické audity"
Semianova 2, Bratislava
http://www.scpc.sk;  →pozri vizitku

Slovenské centrum dizajnu Otvoriť v novom okne 

informácie o dizajne v SR a vo svete
Jakubovo námestie 12, Bratislava
http://www.sdc.sk/

Slovenské centrum produktivity Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

rozvoj ľudských zdrojov, metód, techník pre racionalizáciu a stály rozvoj produktivity, publikácie, vzdelávacie programy, organizácia konferencií, seminárov a workshopov, konzultačné a auditné služby, riešenie priemyselných, štátnych a medzinárodných projektov
Moyzesova 20, Žilina
http://www.produktivita.sk;  →pozri vizitku


Slovenské energetické strojárne a.s. Tlmače Otvoriť v novom okne 

dodáva elektrárne a teplárne formou dodávok na kľúč, zabezpečuje vývoj, projektovanie, výrobu, dodávky, montáž, uvedenie do prevádzky a servis energetických a ekologických zariadení, zabezpečuje rekonštrukcie a generálne opravy energetických zariadení atď.
Továrenská 210, Tlmače
http://www.ses.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské hemofilické združenie Otvoriť v novom okne 

dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje osoby s vrodenou krvácavou chorobou, rodičov detí s týmto ochorením, ich rodinných príslušníkov, priaznivcov, priateľov a pracovníkov na úseku starostlivosti o tieto osoby; SHZ pôsobí na celom území Slovenskej republiky (hemofília, hemophilia, krv, krvácavé ochorenie)
Antolská 11, Bratislava
http://www.shz.sk/

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Otvoriť v novom okne 

cieľom je poskytovať celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športov pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím
Landererova 1, Bratislava; Hlavná 68, Košice
http://www.shso.sk/

Slovenské liečebné kúpele, a.s. Otvoriť v novom okne 

mesto, liečba, kultúra, ubytovanie
T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice
http://www.tn.psg.sk/prezenta/slkas/;  →pozri vizitku

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. Otvoriť v novom okne 

kúpele so zameraním na reumatické choroby
Winterova 29, Piešťany
http://www.piestany-spa.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. Otvoriť v novom okne 

ubytovanie, stravovanie, organizácia pobytu, pohybové aktivity, relaxácia, kultúrne programy a oddych, všetko je plne v súlade s liečebným režimom pacientov i hostí
Osloboditeľov 131/4, Rajecké Teplice
http://www.spa.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. Otvoriť v novom okne 

liečebné kúpele; voda je svojim jedinečným zložením vhodná najmä na liečbu ochorení obličiek a močových ciest, ochorení pohybového aparátu a neurologických ochorení
http://www.turcslk.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské lodenice Komárno a.s. Otvoriť v novom okne 

výroba lodí
Roľníckej školy 1519, Komárno
http://www.slkb.sk/;  →pozri vizitku

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva Otvoriť v novom okne 

hlavným poslaním Slovenského národného strediska pre ľudské práva je napomáhať rozvoju účinného systému ochrany ľudských práv a občianskych práv na Slovensku
Kýčerského 5, Bratislava
http://www.snslp.sk/

Slovensko Americký Podnikateľský Fond Otvoriť v novom okne 

cieľom spoločnosti je investovať do rozvoja perspektívnych súkromných slovenských podnikov
Obchodná 58, Bratislava
http://www.saef.sk/

Slovensko - Austrálska obchodná komora Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

obchodná komora so zameraním na vzájomný rozvoj Slovensko-Austrálskych obchodných vzťahov
Jégeho 8, Bratislava
http://www.sachamber.sk;  →pozri vizitku

Slovensko - Ukrajinská obchodná a priemyselná komora Otvoriť v novom okne 

nezisková organizácia poskytujúca pomoc pri obchodovaní s Ukrajinou, vyhľadávanie obchodných partnerov, pomoc pri zriaďovaní spoločných podnikov, vyhľadávanie a realizácia investičných zámerov, organizovanie obchodných misií, výstav, konferencii
Čajakova 5, Košice
http://www.suopk.sk/

Slovenský Autoturist Klub Otvoriť v novom okne 

dopravné informácie, služby motoristom, dialničné nálepky, servis
Račianska 71, Bratislava
http://www.satc.sk/

Slovenský Červený Kríž Otvoriť v novom okne 

oficiálna stránka
Grosslingova 24, Bratislava; Mariánska 3, Bratislava; Miletičova 59, Bratislava; Príkopova 4, Bratislava; Kapitána Rašu 2, Bratislava; Pribinova 15, Senec; Ádorská 37, Dunajská Streda; Clementisove sady 908, Galanta; Senný trh 3, Komárno; Poľná 6, Levice; Vajanského 7, Nitra; J.Simora 5, Nové Zámky; Kalinčiakova , Senica; Stummerova 327, Topoľčany; Stromová 5, Trenčín; Botanická 32, Trnava; Pod Urpínom 6, Banská Bystrica; Križovatka 13, Banská Štiavnica; Pribinova 3, Čadca; Tatliakova 2051/8, Dolný Kubín; Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš; Zvolenská 27, Lučenec; Moyzesova 1, Martin; Moyzesova 1, Martin; M.R. Štefánika 146, Považská Bystrica; Staničná 2, Prievidza; Hurbanova 15, Rimavská Sobota; Študentská 12, Zvolen; Tajovského 34, Žiar nad Honom; Moyzesova 38, Žilina; Sv.Jakuba 33, Bardejov; Kukorelliho 60, Humenné; Komenského 19, Košice; Komenského 19, Košice; Mariánske námestie 12, Medzev; Nám.Osloboditeľov 82, Michalovce; Mnoheľova 26, Poprad; Jarková 45, Prešov; Šafárikova 104, Rožňava; Strojárska 2060, Snina; Letná 43, Spišská Nová Ves; Stropkovská 1, Svidník; M.R. Štefánika 206, Trebišov; Štúrova 355, Vranov nad Topľou
http://www.redcross.sk/

Slovenský filmový ústav Otvoriť v novom okne 

prezentácia, služby verejnosti: podmienky a možnosti vypožičiavania filmov, VHS, fotografického a dokumentačného materiálu a filmografických publikácií, edičná činnosť
Grosslingova 32, Bratislava
http://www.sfu.sk/

Slovenský gemologický inštitút Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

"predaj, certifikácia a znalecké posudky diamantov a iných drahých kameňov; zákazková výroba exkluzívnych šperkov s diamantmi; odborné gemologické školenia a semináre"
Mierové námestie 40, Trenčín
http://www.sgi-lab.sk;  →pozri vizitku

Slovenský helsinský výbor Otvoriť v novom okne 

organizácia na ochranu ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike
Čajakova 25, Bratislava
http://www.shv.sk/

Slovenský hodváb a.s. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

výroba viskózového, polyesterového textilného hodvábu, polyesterového technického hodvábu, PET polymérov, PET predliskov na flaše
Továrenská 532, Senica
http://www.slovhodvab.sk;  →pozri vizitku

Slovenský Inštitút Medzinárodných Štúdií Otvoriť v novom okne 

think-tank, samostatná vedeckovýskumná organizácia zriadená MZV SR
http://www.sims.sk/

Slovenský inštitút vzdelávania Otvoriť v novom okne 

príprava na prijímacie skúšky na VŠ (PF UK, PF UMB, EU, LF UK, FMK UCM, EF UMB), jazykové a odborné kurzy
Odbojárov 10, Bratislava
http://www.siv.sk/

Slovenský kameň s.r.o. Otvoriť v novom okne  - [NOVÉ]

spracovanie a úprava prírodného kameňa, kamenárska výroba, dlaždiace a obkladačské práce, výroba a montáž kameniny pre stavebníctvo
Pri Podlužianke 3, Levice
http://web.stonline.sk/slovenskykamen;  →pozri vizitku

Slovenský lyžiarsky zväz Otvoriť v novom okne 

kalendáre pretekov na Slovensku, reprezentačné družstvá SLZ, marketing SLZ, sekretariát SLZ, registrácia vSLZ, stručná história
Junácka 6, Bratislava
http://www.slz.sk/

Slovenský metrologický inšpektorát Otvoriť v novom okne 

orgán metrologického dozoru, kontroluje plnenie ustanovení zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Geologická 1, Bratislava; Kmeťkova 3, Nitra; Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica; Zemplínska 46, Košice
http://www.smi.sk/