Warning: include(/storage/pj/hlavicka/hlavicka.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/firmy/sluzby/revizna-cinnost/_VUCbratislavsky/index.phtml on line 8

Warning: include(): Failed opening '/storage/pj/hlavicka/hlavicka.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/firmy/sluzby/revizna-cinnost/_VUCbratislavsky/index.phtml on line 8
 KATEGÓRIA

REVÍZNA ČINNOSŤ

SZM.SK - FIRMY - SLUŽBY - REVÍZNA ČINNOSŤ - BRATISLAVSKÝ
 SPONZOROVANÉ ODKAZY NA TÉMU REVÍZNA ČINNOSŤ
 ZOZNAM FIRIEM V KATEGÓRII REVÍZNA ČINNOSŤ (Bratislavský kraj) 
Zobraz len firmy zo zvoleného mesta:
Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Stupava, späť na celé Slovensko

Zobrazujem firmy z kategórie "REVÍZNA ČINNOSŤ" - Bratislavský kraj - 140 z 53 1 2 zobraziť ďalšie

AP Systems, spol.s r.o. Otvoriť v novom okne 

projektovanie a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov do 1 V, svetelná technika - návrh, realizácia a servis, elektronická požiarna signalizácia, monitorovacie systémy, webdizajn
Toryská 32, Bratislava
http://www.apsystems.sk;  →pozri vizitku

Aruco, s.r.o.  

revízie objektov civilnej ochrany, predaj svetelných zdrojov a interiérových svietidiel
Švabinského 14, Bratislava
;  →pozri vizitku

BN - elektroservis Otvoriť v novom okne 

služby v elektrotechnike v okrese Pezinok a okolí
Silvánová 5, Pezinok
http://www.bnelektro.host.sk/;  →pozri vizitku

Danubia Lift, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

dodávky, montáže a revízie výťahov a automatických dverových systémov
Robotnícka 5, Bratislava
http://www.danubialift.sk;  →pozri vizitku

Defektospol, v.o.s. Otvoriť v novom okne 

defektoskopia, opravy tlakových nádob; kúrenie, zdravotechnika, plynofikácia, meranie, regulácia, revízie tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení; školenia obsluhy, obchodná činnosť
Magnetová 11, Bratislava
http://www.defektospol.sk;  →pozri vizitku

Deschamps s.r.o. Otvoriť v novom okne 

revízie elektrických inštalácii, bleskozvodov, tlakových nádob, plynových nádob a zdvíhacích zariadení
Palkovičova 1, Bratislava
http://www.deschamps.sk/;  →pozri vizitku

D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Otvoriť v novom okne 

poskytovanie certifikačných služieb podľa zákona o Elektronickom podpise a komplexných služieb v oblasti informačnej bezpečnosti
Plynárenská 7/C, Bratislava
http://www.dtca.sk;  →pozri vizitku

EBM, spol. s r.o.  

kompletné elektromontáže v priemysle, obchode, zdravotníctve a v bytovej výstavbe, vrátane projektov, revízií, záručného a pozáručného servisu
Štefánikova 19, Bratislava
;  →pozri vizitku

Elektrik - Zoltán Benkovics Otvoriť v novom okne 

montáž a oprava elektroinštalácií a bleskozvodov; revízie elektroinštalácií
Vilová 15, Bratislava
http://www.benkovics.szm.sk;  →pozri vizitku

Elektro Otvoriť v novom okne 

elektromontážne práce, montáž slaboprúdových rozvodov, BOZP
Belianského 24, Bratislava; Vlčie hrdlo 20, Bratislava
http://web.stonline.sk/elektrototh/;  →pozri vizitku

Elektro ILLE Otvoriť v novom okne 

elektroinštalácie v bytoch, domoch, atď. montáž svietidiel všetkého druhu, opravy elektrospotrebičov - vysávače, fény, mixéry, žehličky, atď. revízne správy a odstraňovanie revíznych závad
Sedmokrásková 8, Bratislava; Hlavná 101, Bernolákovo
http://www.elektroille.szm.sk;  →pozri vizitku

Elha Komplet - Ing. Ján Haramia Otvoriť v novom okne 

firma zameraná na komplexnú činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroništalácie
Rybničná 40, Bratislava
http://www.elhakomplet.sk;  →pozri vizitku

Elha Komplet - Ing. Ján Haramia Otvoriť v novom okne 

firma zameraná na komplexnú činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroništalácie
Rybničná 40, Bratislava
http://www.elhakomplet.sk;  →pozri vizitku

ELSPOT Otvoriť v novom okne 

elektroinštalácie, montáž, rozvádzače, bleskozvody, revízie
Pezinská cesta 30, Senec
http://www.elspot.sk/;  →pozri vizitku

Eltip elektromontáže, Bratislava Otvoriť v novom okne 

elektroinštalačné práce, revízie, bleskozvody, montáž, opravy a údržba elektrických zariadeníí NN, MaR, elektrické podlahové kúrenie, špeciálne nasvetľovanie interiérov a exteriérov
http://www.eltip.sk/

Fels, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

projekty a revízie elektro, inžiniering a obchodná činnosť
Exnárova 18, Bratislava
http://www.fels.sk;  →pozri vizitku

Format s.r.o. Levočská 12, Prešov Otvoriť v novom okne 

infražiariče, plynové kotly, ohrievače, plynofikácia objektov, revízie
http://www.format.sk/;  →pozri vizitku

Hako s.r.o. Parková 13, Liptovský Mikuláš Otvoriť v novom okne 

dodávky v oblasti telekomunikácií, výroba rozvádzačov, elektroinštalačné práce, špeciálne práce pod vodou - pokládky vedení, potrubí, revízie
http://www.hako.sk/;  →pozri vizitku

Holeš Peter  

predaj a servis výpočtovej a kancelárskej techniky; autoservisné zariadenia, ručné náradie, zariadenia pneuservisu geometrie, lakovacie boxy; opravy a revízie elektrických a zdvíhacích zariadení
Medveďovej 12, Bratislava
;  →pozri vizitku

Chemical Plant Design, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

meranie a monitorovanie obsahu škodlivín toxických látok/ v pracovnom priestore, posúdenie dodržania NPK-P, meranie a monitorovanie obsahu horľavých látok v priestore, posúdenie obsahu látok pod DMV;
Česká 17, Bratislava
http://www.cpd.sk;  →pozri vizitku

Chromservis, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

chromatografia a spektrofotometria - HPLC, GC, spektrofotometry a spotrebný materiál k nim; detekcia a anlýza plynov - horľavé a výbušné plyny, toxické plyny, kyslík, VOC
Pri vinohradoch 269, Bratislava
http://www.chromservis.sk;  →pozri vizitku

Ing. Halmo Vladimír Otvoriť v novom okne 

odborné prehliadky a odborné skúšky revízie/ elektrických zariadení; montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Bazovského 22, Bratislava
http://halmo.sk;  →pozri vizitku

Ištok Otvoriť v novom okne 

Revízie el. zariadení Tr. A,B do 1000V a bleskozvodov, revízie banských objektov C6. revízie náradia a spotrebičov
Varšavská 31, Bratislava; Gercenova 5, Bratislava
http://www.mistok.com;  →pozri vizitku

Ištok Martin  

revízie elektrických zariadení: odborné prehliadky a odborné skúšky el; zariadení do 1 V, triedy A,B a bleskozvodov
Varšavská 31, Bratislava
;  →pozri vizitku

Javorek Alojz, Dpt. Otvoriť v novom okne 

odborný pracovník pre chladiarenské, mraziarenské, plynové a tlakové zariadenia;
Borodáčova 6, Bratislava
http://www.a.javorek.szm.sk;  →pozri vizitku

K-M-K - Ing. Karol Mudroch Otvoriť v novom okne 

výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP, PO a TZ, spracovanie dokumentácie v zmysle zákona 314/2 2 Z; z; o PO 33 /96 Z; z; o BOZP, pravidelné kontroly pracoviska, odborné prehliadky elektro
Kríková 18, Bratislava
http://kmk.cctech.sk;  →pozri vizitku


Limacon, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

elektroinštalácie; meranie a regulácia; elektrorevízie A, B; výroba rozvádzačov do 1 V; bleskozvody; dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácie; projekčná činnosť
Ivánska cesta 4, Bratislava
http://www.limacon.sk;  →pozri vizitku

Lites - Slovakia s.r.o. Otvoriť v novom okne 

elektrická požiarna signalizácia, požiarnotechnické zariadenia, požiarna bezpečnosť stavieb, školenia; odborná príprava: projektovanie, inštalácie, opravy a revízie, poradenská činnosť
Hattalova 12, Bratislava
http://www.lites-sk.sk;  →pozri vizitku

Lites - Slovakia s.r.o. Otvoriť v novom okne 

elektrická požiarna signalizácia, požiarnotechnické zariadenia, požiarna bezpečnosť stavieb, školenia; odborná príprava: projektovanie, inštalácie, opravy a revízie, poradenská činnosť
Hattalova 12, Bratislava
http://www.lites-sk.sk;  →pozri vizitku

Livonec - požiarny servis Otvoriť v novom okne 

predaj, revízia, oprava hasiacich prístrojov, hydrantov, revízia el. zariadení, tlakových nádob, vykonávanie činnosti technika PO a BOZP, spracovanie dokumentácie, školenia PO a BOZP
Zimná 25, Spišská Belá; Švermova 53, Banská Bystrica; Ivánska 19, Bratislava; Krivá 18, Košice; Hraničná 13, Poprad; Sabinovská 1, Prešov; Ak. Hronca 11, Rožňava; Boženy Němcové 12, Spišská Nová Ves; Hviezdoslavova 26, Stará Ľubovňa; Nám. Štefánika 1, Žilina
http://www.livonec.sk/;  →pozri vizitku

Meszáros Gabriel, Ing.  

odborné prehliadky a skúšky revízie/: plyn, kotle, kotolne, tlakové nádoby; defektoskopia UTT; servis plynových kotlov, aj kondenzačných, meranie emisií; buderus - uvedenie do prevádzky a záručný servis
Štúrova 17, Stupava
;  →pozri vizitku

Metallift, spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

projektovanie, dodávka, montáž, údržbu a servis, revízie a rekonštrukcie výťahov a výťahovej techniky
Nezábudková 14, Bratislava
http://home.nextra.sk/metalift/;  →pozri vizitku

Microalarm spol. s r.o. Otvoriť v novom okne 

montáž, servis, predaj a odborné prehliadky elektronických zabezpečovacích zariadení a zariadení priemyselnej televízie
Rovniankova 12, Bratislava
http://www.microalarm.sk;  →pozri vizitku

Modaco Bratislava Otvoriť v novom okne 

revízie VTZ, školenia, opravy, BOZP a PO
http://www.modaco.sk/;  →pozri vizitku

Mont-servis s.r.o. Otvoriť v novom okne 

projekcia a výstavba káblových rozvodov a optických trás, komplexné merania, inžinierska činnosť, stavebný dozor, montáž a údržba v oblasti elektro, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení
Mlynské luhy 18, Bratislava
http://www.montservis.sk/;  →pozri vizitku

Movys Bratislava, s.r.o. Otvoriť v novom okne 

poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií so špecializáciou na rádiokomunikácie, projekcia a výstavba malých, stredných i veľkých vysielacích stredísk VFV FM, TV i vykrývacích zariadení, montáž, dodávka a servis pobočkových telefónnych ústrední, PANASONIC ALPHATEL, SIEMENS, elektromontážne práce silnoprúd a slaboprúd, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, montáž, dodávka a servis elektronických zabezpečovacích systémov fy ARITECH, atď.
Piesočná 7, Bratislava; Žižkova 13, Košice; Bakossova 8, Banská Bystrica
http://www.movys.sk/;  →pozri vizitku

NDB s.r.o. Otvoriť v novom okne 

nedeštruktívna defektoskopia zvarov, materiálov a školenia v tejto oblasti
Zálužická 9, Bratislava
http://www.ndb.sk/;  →pozri vizitku

Neubau-Novostav s.r.o. Otvoriť v novom okne 

regulačné stanice plynu-NTL, STL, VTL, kotly, horáky, meranie a regulácia, revízna a kontrolná činnosť, zemné práce, bytová výstavba, drevovýroba
Lesná 6/106, Malacky
http://www.neubau-novostav.sk/;  →pozri vizitku

Noskovič Ľudovít Otvoriť v novom okne 

montáž, údržba, opravy a revízie elektrických zariadení, bleskozvodov v triede A, na dražných zariadeniach MHD a zabezpečovacie systémy EZS a EPS
Odborárske nám. 6, Bratislava
http://www.el.revizie.szm.sk/Warning: include(/storage/pj/hlavicka/paticka.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/firmy/sluzby/revizna-cinnost/_VUCbratislavsky/index.phtml on line 140

Warning: include(): Failed opening '/storage/pj/hlavicka/paticka.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/firmy/sluzby/revizna-cinnost/_VUCbratislavsky/index.phtml on line 140