Hady u nás hady, ktoré sa najviac vyskytujú v našich zemepisných šírkach, vretenica, užovka obyčajná, užovka stromová, užovka hladká, sú tu popisy jednotlivých hadov a aj spôsob ako ich bezpečne rozoznať