Historické

SZM.sk » Spravodajstvo » Noviny, časopisy » Historické


Knižnice a informácie časopis Matice slovenskej

MEDEA – Studia medievalia et antiqua študentský časopis venujúci sa starovekým a stredovekým dejinám; vychádza na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Historická revue oficiálne stránky časopisu Historická revue

Historický časopis vychádza 4x ročne v slovenčine s anglickým resumé, obsah v jazyku anglickom a nemeckom

Herodotos prvý slovenský elektronický informátor pre historikov

Human Affairs vychádza v anglickom jazyku, vydáva Historický ústav SAV, Kabinet orientalistiky SAV, Kabinet sociálnej a biologickej komunikácie SAV

Historica zborník Filozofickej fakulty UK

História zborník Slovenského národného múzea

Historická revue populárno náučný časopis o dejinách spoločnosti

Historický zborník vydáva Historický odbor MS vo Vydavateľstve Matice slovenskej

Literárny archív časopis

Literárnomúzejný letopis časopis venovaný histórii

Studia historica Nitriensia vydáva Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied

Numizmatika časopis vydáva Slovenská numizmatická spoločnosť s jednoročnou periodicitou

Slovenská numizmatika vydáva Národný numizmatický komitét a Archeologický ústav SAV v Nitre, vychádza raz za dva roky

Z dejín vied a techniky na Slovensku ročenka, vychádza v slovenčine s resumé v niektorom zo svetových jazykov

Vojenská história časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo

Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti obnovenie pôvodného Zborníka Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorý bol vydávaný v období medzi vojnami

Z minulosti Spiša ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči

Česko-Slovenská historická ročenka vydáva Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov vo Vydavateľstve Masarykovej univerzity v Brne


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >
 


Warning: include(/data/pj/reklama/katalog/vpravo_podkat/spravodajstvo.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/historicke/index.phtml on line 186

Warning: include(): Failed opening '/data/pj/reklama/katalog/vpravo_podkat/spravodajstvo.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/historicke/index.phtml on line 186