Historický a športový šerm

SZM.sk » Zábava a voľný čas » Šport » Adrenalínové športy » Historický a športový šerm


SIRIUS - spolok šermu historickými zbraňami skupina sa pod vedením skúsených učiteľov šermu zaoberá výcvikom a predvádzaním boja chladnými zbraňami z obdobia gotiky a baroka

Rád svätého Galahada skupina historického šermu zaoberajúca sa obdobím Gotiky

Bojnik historický šerm

SHŠ SIC skupina historického šermu SIC Bratislava