Informačné knižničné portály

SZM.sk » Veda a technika » Knižnice » Informačné knižničné portály


Združenie východoslovenských knižníc informačný server Združenia východoslovenských knižníc, WWW ONLINE katalógy, bibliografie, poskytované služby, regionálne informácie

Knižničný informačný systém DAWINCI systém automatizácie knižníc v prostredí MS Windows (SQL server, UNIMARC, Unimarc/Autority, Thezaurus, fulltext, Z39.50, atď.)