Internetové žiacke knižky

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Internetové žiacke knižky


Internetová žiacka knižka [izk.sk] prináša okamžitý prehľad o známkach, správaní a dochádzke žiaka