Slovenská kendo federácia celoslovenská organizácia združujúca cvičenia Kendo, Iaido, Judo a Kyudo, pravidelné semináre, návštevy zahraničných učiteľov na Slovensku

OZ Fatra spoločnosť priateľov bojových umení Turčianske Teplice

Yoseikan - Budo oficiálna stránka Slovenskej Asociácie Yoseikan Budo, ktorá obsahuje galériu, históriu, filozofiu a ďalšie zaujímavosti bojového umenia Yoseikan