Konferencie

SZM.sk » Obchod a podnikanie » Konferencie


Konferencie zoznam organizovaných konferencií

Intraco 2000 4. ročník Medzinarodnej konferencie o obchode a marketingu, referáty, program konferencie, zoznam účastníkov

Philip Kotler marketingový guru Philip Kotler prvý raz na Slovensku, Seminár 8. októbra 2002, hotel Fórum Bratislava

Congress Line informačné centrum kongresového cestovného ruchu

Eurokombi 2000 medzinárodná konferencia zameraná na nové tendencie a podnikanie v kombinovanej doprave a logistike

Drevo - surovina 21. storočia v stavebníctve a architektúre konferencia s medzinárodnou účasťou

Diaľnica 98 III. medzinárodná konferencia spojená s výstavou

38. medzinárodná konferencia o rope v Bratislave 22. - 25. septembra 1997