KATEGÓRIA

MEDICÍNA A ZDRAVIE

SZM.SK - SPRAVODAJSTVO - NOVINY, ČASOPISY - MEDICÍNA A ZDRAVIE

 SPONZOROVANÉ ODKAZY NA TÉMU MEDICÍNA A ZDRAVIE
 ZOZNAM STRÁNOK V KATEGÓRII MEDICÍNA A ZDRAVIE
podľa kvality | podľa abecedy

Zdravie internetová verzia časopisu zdravie

Diabetes mellitus vsetko o cukrovke, informacie, rady, recepty

Alergo populárno-vzdelávací časopis o problematike alergických a civilizačných ochorení

ProDIA časopis pre diabetikov - informácie o chorobe, prevencii

Respiro elektronická verzia časopisu Respiro, ktorý je určený širokej odbornej verejnosti so záujom o odborný rast v pneumológii a ftizeológii; časopis je súčasťou projektu Respiro zameraného na postgraduálne vzdelávanie, monitoring, diagnostiku, liečbu a prevenciu respiračných chorôb

Helminthológia časopis

Kardiológia/cardiology oficiálny časopis Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Rehabilitácia zdravotný časopis

Omphalus Martinensis medicínsky časopis študentov JLF UK Martin

Neoplasma časopis

Rheumatológia časopis

Marketing pro zdravi zdravotný magazín

Medicínsky monitor zdravotný časopis vydávaný Slovenskou lekárskou spoločnosťou

Choroby hlavy a krku zdravotný magazín

Dia Žurnál magazín pre diabetikov

Studia Psychologica časopis

Česká a Slovenská psychiatrie časopis psychiatrickej spoločnosti

Psychológia a patopsychlógia dieťaťa časopis

Praktická gynekológia časopis

Medicínska etika & bioetika časopis


Zobrazená stránka: 1 2   Ďalšia >