Mestské kultúrne osvetové strediská

SZM.sk » Kultúra a umenie » Kultúrne centrá » Mestské kultúrne osvetové strediská


Hybrid Lexus NX 4*4 E-FOUR Sprostredkuje nefalšované potešenie z jazdy s nízkymi emisiami. Objavte viac

Mastercard Obchodník roka 2017 Zahlasujte za Kaufland a vyhrajte jeden z 10 tabletov

Dotovaný kúpeľný pobyt Hotelové ubytovanie je plne hradené z európskeho fondu na podporu zdravia!

Ares - Distribúcia časopisy Distribúcia časopisov: Geografia, Barbie Kamarát, Knižná revue, Zornička a iné.

Karta bezpečnostných údajov KBÚ podľa CLP, vypracovanie, kontrola vyžiadajte si ponuku a plán pre zmesi

Stanica - otvorený kultúrny priestor v Žiline otvorený kultúrny priestor, workshopy, rezidenčné centrum, kaviareň, čitáreň, galéria, divadlo, koncerty, čakáreň, dizajn, komunitný program

Kultúrne zariadenia Petržalky programy kultúrnych zariadení najvačšieho stredoeurópskeho sídliska

Posádkový klub armády Martin kultúrno-spoločenské zariadenie

Mestské kultúrne stredisko Nové Zámky kultúrne a spoločenské podujatia, výstavy, festivaly, kino

Turistické informačné centrum Rimavská Sobota ponuka služieb, ubytovanie v meste, kultúrne možnosti, športové zariadenia

Dom umenia Piešťany prehľad programov a činnosti Domu umenia Piešťany

Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš kontakt, ponuka služieb

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch "rozvoj neprofesionálnej kultúrnej činnosti na území Nitrianskeho samosprávneho kraja; jazykové vzdelávanie, propagácia ľudových remesieľ, príprava a realizácia projektov z oblasti kultúry"