Meteorologické inštitúcie, pracoviská

SZM.sk » Spravodajstvo » Počasie » Meteorologické inštitúcie, pracoviská


Slovenská meteorologická spoločnosť spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, zoznam členov, pripravované akcie, bulletin SMS

Meteorologické observatoria, Stará Lesná a Skalnaté Pleso merania: klimatické, slnečného žiarenia, prízemneho ozónu, imisného znečistenia, atď.