Mimoškolské zariadenia

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Mimoškolské zariadenia


NOM Slovakia NOM - Nezávislá Organzácia Mladých je otvorenou apolitickou neziskovou organizáciou. Je plnoprávnym členom medzinárodného združenia mladých - European Good Templar Youth Federation (EGTYF) - so sídlom vo Švédsku a IOGT International