Náboženská hudba • Koncerty, festivaly

SZM.sk » Spoločnosť » Náboženstvo » Náboženská hudba » Koncerty, festivaly


Koncerty modlitieb a chvál nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi

PSE pieseň v službe evanjelia, slovenský festival populárnej kresťanskej piesne

Muzikál PÁR DNÍ o priateľstve, láske, nádeji a boji Tomáša so zákernou chorobou; Saleziáni Dubnica n.V.

Gospelový hudobný festival LUMEN hudobný festival gopelovej hudby pod záštitou Petra Dvorského, medzinárodná účasť a zahraničné kapely