Nadácie

SZM.sk » Spoločnosť » Nadácie


Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation Baštová 5, Bratislava informácie o grantových, štipendijných a programových ponukách určených občanom a inštitúciám registrovaným v Slovenskej republike, ktorých cieľom je podpora rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, Žiar nad Hronom nadácia pôsobí na Slovensku od roku 1994 a jej cieľom je podporiť proces spoločenských zmien prostredníctvom vnútornej reformy školstva a podporiť a motivovať jednotlivcov a komunity na vytvorenie nezaujatej a multikultúrnej atmosféry v procese celoživotného vzdelávania, pobočka Bratislava

Nadácia F.A.Hayeka Drieňová 24, Bratislava propagácia základných liberálnych princípov v ekonomike

Nadácia Intenda Podpora aktivít mladých ľudí smerujúcich k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách, kde žijú a vytváranie priestoru na ich zapojenie sa do spoločnosti.

Nadácia Sosna, Košice centrum pre šírenie ohľaduplného života

Integra Foundation Bratislava je zameraná na rozvoj malého podnikania (konzultácie, školenia, podnikateľské kluby, nadväzovanie kontaktov so zahraničnými podnikateľmi, prístup k finančným zdrojom). The Integra Foundation is an agency focused on small business development

Vzdelávacia nadácia Jána Husa Bratislava podpora vyššieho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých v Českej a Slovenskej republike so zameraním na humanitné a sociálne vedy a občiansko demokratické vzdelávanie

HealthNet Bratislava nadácia pre podporu prevencie civilizačných ochorení

Slovak Gold, Dostojevského rad 3, Bratislava nadácia, ktorá ocenovaňuje a propaguje slovenské produkty nadštandartnej kvality

Karpatská nadácia Košice stránka grantovej nadácie v jazykoch Karpatského euroregiónu

Nadácia Krajiny Harmónie, Horný val 20, Žilina Tvorivosť, dialóg, integrácia ľudí s postihnutím, chránené bývanie, klubové činnosti, Medzinárodný festival fantázie a tvorivosti Jašidielňa, Klub Dlhá cesta, Slávnosť Svetiel, cena F. Gumpa a T. Tigra

Nadácia SPACE Bratislava mimovládna nezisková organizácia, podporuje: výskum sociálnych nákladov ekonomickej transformácie, vzdelávaciu a publikačnú činnosť, zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodných projektov sociálnej politiky

PEFA computer Bratislava predaj počítačov a komponentov, NON-STOP servis počítačov, pripojenie na internet

Charta Iniciatívy Inakosť podporte Chartu Iniciatívy Inakosť, spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín

Nadácia InfoRoma Baštová 5, Bratislava činnosť nadácie, informácie o rómoch, knižnica, tréningy a vzdelávanie, výskum, právne poradenstvo, projekty, legislatíva, kontakt, zaujímavé linky, rómovia na slovensku, rómska vlajka, rómska hymna, rómsky jazyk

Sasakawa Peace Foundation Bratislava nadácia