Nadácie

SZM.sk » Spoločnos » Nadácie


Nepomåhajú Våm lieky? PomôŞte våťmu telu v boji s ochorením. Odstråňte jedy z våťho organizmu.

Etarget Click&See TextovÊ reklamy s pridanou hodnotou PPC odkaz s bannerovým remarketingom

Ihrisko Žihadielko je späż! Hlasuj aj ty za svoje mesto a získaj ihrisko Lidl Žihadielko.

Mzdy, Platy, Personalistika komplexné výstupné zostavy v náväznosti na MRP účtovné programy

EUROSOFA výpredaj Takmer totálny výpredaj sedačiek. -50% a doprava zadarmo.

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society foundation Baštová 5, Bratislava informácie o grantových, štipendijných a programových ponukách určených občanom a inštitúciám registrovaným v Slovenskej republike, ktorých ciežom je podpora rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, Žiar nad Hronom nadácia pôsobí na Slovensku od roku 1994 a jej ciežom je podpori proces spoločenských zmien prostredníctvom vnútornej reformy školstva a podpori a motivova jednotlivcov a komunity na vytvorenie nezaujatej a multikultúrnej atmosféry v procese celoživotného vzdelávania, pobočka Bratislava

Nadácia F.A.Hayeka Drieňová 24, Bratislava propagácia základných liberálnych princípov v ekonomike

Nadácia Intenda Podpora aktivít mladých žudí smerujúcich k naplneniu ich potrieb v spoločenstvách, kde žijú a vytváranie priestoru na ich zapojenie sa do spoločnosti.

Nadácia Sosna, Košice centrum pre šírenie ohžaduplného života

Integra Foundation Bratislava je zameraná na rozvoj malého podnikania (konzultácie, školenia, podnikatežské kluby, nadväzovanie kontaktov so zahraničnými podnikatežmi, prístup k finančným zdrojom). The Integra Foundation is an agency focused on small business development

Vzdelávacia nadácia Jána Husa Bratislava podpora vyššieho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých v Českej a Slovenskej republike so zameraním na humanitné a sociálne vedy a občiansko demokratické vzdelávanie

HealthNet Bratislava nadácia pre podporu prevencie civilizačných ochorení

Slovak Gold, Dostojevského rad 3, Bratislava nadácia, ktorá ocenovaňuje a propaguje slovenské produkty nadštandartnej kvality

Karpatská nadácia Košice stránka grantovej nadácie v jazykoch Karpatského euroregiónu

Nadácia Krajiny Harmónie, Horný val 20, Žilina Tvorivos, dialóg, integrácia žudí s postihnutím, chránené bývanie, klubové činnosti, Medzinárodný festival fantázie a tvorivosti Jašidielňa, Klub Dlhá cesta, Slávnos Svetiel, cena F. Gumpa a T. Tigra

Nadácia SPACE Bratislava mimovládna nezisková organizácia, podporuje: výskum sociálnych nákladov ekonomickej transformácie, vzdelávaciu a publikačnú činnos, zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodných projektov sociálnej politiky

PEFA computer Bratislava predaj počítačov a komponentov, NON-STOP servis počítačov, pripojenie na internet

Charta Iniciatívy Inakos podporte Chartu Iniciatívy Inakos, spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín

Nadácia InfoRoma Baštová 5, Bratislava činnos nadácie, informácie o rómoch, knižnica, tréningy a vzdelávanie, výskum, právne poradenstvo, projekty, legislatíva, kontakt, zaujímavé linky, rómovia na slovensku, rómska vlajka, rómska hymna, rómsky jazyk

Sasakawa Peace Foundation Bratislava nadácia