Navigácia, GPS

SZM.sk » Veda a technika » Technika » Navigácia, GPS


Diaľkový prieskum Zeme tématické mapovanie zo satelitov, orthofotomapy, GPS, DGPS, satelity na sledovanie prírodnych zdrojov, archív satelitných scén zo Slovenska, digitálny model terénu, povrch krajiny, druhová skladba lesov, kartografia, geografické informačné systémy, transformácie, fotomozaiky, 3d modely

Waypointy databáza leteckých bodov do GPS (waypointov)

Draskovič Marek satelity, satelitné snímky, webcam, mp3, hudba, grafika, icon collection, GIS, GPS & GSM photoshop


 


Warning: include(/data/pj/www/img/RPIC/sponzor/3080.phtml): failed to open stream: No such file or directory in /storage/szm/szm.sk/navigacia-gps/index.phtml on line 281

Warning: include(): Failed opening '/data/pj/www/img/RPIC/sponzor/3080.phtml' for inclusion (include_path='./:/storage/szm/_shared/') in /storage/szm/szm.sk/navigacia-gps/index.phtml on line 281