Nitra stránky mesta - všeobecné informácie, pamiatky, atď.

Nitra [tourist-channel.sk] zaujímavosti mesta

Nitra - Komunálny Informačný a Spravodajský Servis portál s informáciami a zábavou pre obyvateľov a návštevníkov nitrianskeho regiónu

Moja Nitra, informačný portál informačný portál

Spravodaj Nitra plnofarebný inzertný regionálny týždenník a prevádzkovateľ informačného portálu

Nitriansky informačný systém informácie

Príroda v okolí Nitry turistické chodníky, prírodné zaujímavosti atď.

NitraNet ochrana a tvorba životného prostredia, práca s deťmi a mládežou, výuka jazdenia a hipoterapia (Jazdecká škola Sv. Juraja), obnova tradičných remesiel, propagácia a podpora sociálnej ekonomiky a ekologického spôsobu hospodárenia (LETS), triedenie a recyklácia odpadov, aplikácia alternatívnych zdrojov energií, pestovanie rastlín, chov zvierat a spracovanie produktov v biokvalite, ekologické poľnohospodárstvo, vidiecka turistika, rozvoj komunitného života na všetkých úrovniach, aplikácia princípov trvalo udržateľného rozvoja (TUR)

Mesto.sk, Nitra prvý systém eGovernmentu na Slovensku, kultúra, úrady, služby, podnikanie, inštitúcie, spoločnosť, vzdelávanie, atď.

Nitra spravodajstvo SITA, samosprávy, štátnej správy a občanov, kultúrne, športové a spoločenské podujatia, pamätihodnosti a atrakcie, zoznam firiem a ubytovacích zariadení, mapa mesta a ponuka práce