Opera, muzikál

SZM.sk » Zábava a voľný čas » Hudba » Opera, muzikál


Ďurčo Ján sólista opery Slovenského národného divadla

Medzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry SR a fondu Pro Slovakia; vyhlasovateľom súťaže je Mesto Komárno; organizátori a mecenáši: mesto Komárno, Mestské kultúrne stredisko Komárno