Psychické poruchy a ochorenia

SZM.sk » Medicína a zdravotníctvo » Choroby a ochorenia » Psychické poruchy a ochorenia


Janssen-Cilag, Bratislava informácie o liekoch, diagnostike a najmodernejšej liečbe ochorení ako napr schizofrénia, Alzheimerova choroba, liečba bolesti, epilepsia, hormonálna antikoncepcia a hormonálna substitučná terapia

Úzkosť.sk stránka venovaná chorobe menom úzkosť, depresia a úzkosť, panická porucha, sociálna fóbia

Internetová stránka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti informácie o Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, pripravovaných podujatiach a akciách atď.

Consulta - PhDr. Katarína Heseková anonymná psychologická poradňa prostredníctvom e-mailu, osobné konzultácie s psychológom, diskusné fórum

Consulta - PhDr. Katarína Heseková vizitka

Systemický manažment, ISZ Košice. vzdelávanie a výcviky v systemickom manažmente, psychoterapii a poradenstve

Psychiatria psychotest, anamnéza, alkoholizmus a prednášky z psychiatrie

Antidepresívum články odborníkov z oblasti psychiatrie a psychológie

Solen vydavateľ časopisov, interná medicína, neurológia, psychiatria

Psychology pravidelne aktualizované stránky zo sveta psychológie, psychologická poradňa, e-mail pre psychológov, fórum

Eligo psychodiagnostika.sk; výkonný software pre optimálny výber uchádzačov

Stres stránka venovaná chorobe dnešnej doby a to stresu, príznaky stresu, pohľad na stres, najčastejšie otázky

Zápisník hypochondra útrpné pátranie po diagnóze zatiaľ neúspešné možno niekto poradí

Rieka spomienok podporné stránky filmového projektu Rieka spomienok depresia, príčiny vzniku, ako sa správať, rady príbuzným

Depersonalizácia a derealizácia na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o psychických poruchách depersonalizácii a derealizácii

Dialóg slovenský inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii

Automutilácia - Sebapoškodzovanie cieľom tohto webového sídla je oboznámiť verejnosť s problematikou závažného psycho-somatického problému, akým je automutilácia (sebapoškodzovanie)

Mozaika je dobrovoľnou organizáciou,ktorá združuje ludí,ktorí boli alebo sú v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych,príbuzných,odborníkov z oblasti psychiatrie a ludí sympatizujúcich s činnosťou združenia

Psychotronická poradňa poradňa slúži na diagnostikovanie a posúdenie vášho fyzického a psychického zdravia, stačí, keď napíšete na svoju osobnú značku a čo najpodrobnejšie opíšete svoje fyzické alebo psychické ťažkosti

Psychotronická poradňa diagnózy, prípady a postupy liečby, konzultácie cez internet, aktuálne dianie výmena skúseností a názory

Depresia.com depresia - cesta odnikiaľ nikam cesta tmy a nekonečného dažďa portál predkladá možnosti, ako von z tohto bludného kruhu, ako sa vyliečiť z depresie a žiť plnohodnotným životom