Regionálne kultúrne informácie

SZM.sk » Kultúra a umenie » Kultúrne podujatia » Regionálne kultúrne informácie


Malokarpatské osvetové stredisko poslaním Malokarpatského osvetového strediska je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením svojho druhu v Bratislavskom kraji

Malokarpatská vínna cesta Malokarpatská vínne cesta spája najpozoruhodnejšie vinárske centrá a strediská regiónu, je príťažlivá pre turistov, ktorí hľadajú zážitky v ochutnávke miestnych vín a špecialít

Bernolákovo kultúra kultúra v Bernolákove

Nitra - kultúra kultúrne podujatia v meste

Chránené krajinná oblasť Biele Karpaty v informáciách, obrazoch, mapách Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, ochrana prírody, ochrana rastlín a živočíchov, zoznam chránených druhov, legislatíva ochrany prírody, natura 2000, činnosť ochrany prírody, náučné chodníky, prenosy obojživelníkov