Sabinov stránky mestského úradu; štatút mesta, uznesenia MSZ, štatút mestskej polície; poslanci, rokovací poriadok MsZ, zákony, kultúra

Sabinov informácie o meste, doprave, kultúre, adresy inštitúcií, množstvo fotografií zo súčasnosti a z minulosti

Mesto.sk, Sabinov prvý systém eGovernmentu na Slovensku, kultúra, úrady, služby, podnikanie, inštitúcie, spoločnosť, vzdelávanie, atď.

Sabinov - virtuálne mesto informačný portál o meste Sabinov v rámci projektu www.Mesto.sk