Semináre, súťaže

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Semináre, súťaže


Korešpondenčný seminár z programovania súťaž v programovaní určená pre študentov stredných škôl

PIKOMAT matematický korenšpondenčný seminár pre ZŠ a osemročné gymnázia

Elektronické podnikanie seminár - elektronický podpis, elektronický obchod, elektronické podnikanie, právne aspekty - úšasť zdarma