Sex, reprodukčná medicína • Organizácie, združenia

SZM.sk » Medicína a zdravotníctvo » Sex, reprodukčná medicína » Organizácie, združenia


Liga pár páru na Slovensku (LPP) Medzinárodná kresťanská nezisková organizácia, pre šírenie prirodzeného plánovania rodičovstva (PPR)

Pro Natal - i-net poradňa pre budúcich rodičov poradňa o tehotenstve, otcovstve, materstve, kojení, výchove dieťaťa, pôrode a pôrodniciach v SR

Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo občianske združenie zamerané na problematiku reprodukčného zdravia