Škola v prírode

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Škola v prírode


Škola v prírode - žiaci III.A a III.B ZŠ Karloveská 61, Bratislava v OLIWA CLUBe Trenčianska Teplá, denník, fotografie a informácie o skvelom pobyte v ŠvP