Školské úrady

SZM.sk » Inštitúcie a organizácie » Úrady » Školské úrady


Ústav informácií a prognóz školstva stránky ÚIPŠ, kontakt, informácie

Krajský školský úrad, Nitra aktuálne oznamy, organizačná štruktúra, kontakty

Krajský školský úrad, Prešov orgán miestnej štátnej správy v školstve

Krajský školský úrad, Košice správa na úseku školstva v Košickom kraji

Krajský školský úrad, Žilina aktuality, informácie, zoznam škôl, kontakty

Krajský školský úrad, Trnava informácie o úrade, metodická činnosť, aktuálne oznamy, kontakty

Krajský školský úrad, Banská Bystrica štátna správa v oblasti školstva v Banskobystrickom kraji

Spoločný obecný úrad – školský úrad, Dobšiná informácie o úrade