KATEGÓRIA
SZM.SK - REGIONÁLNE INFORMÁCIE - STREDNÉ SLOVENSKO - BANSKÁ BYSTRICA
 AKCIE A ATRAKCIE Z KAMVYRAZIT.SK PRE BANSKÚ BYSTRICU A BLÍZKE OKOLIE
 Kino, film
 Divadlo, opera
 Výstavy, trhy
 Hudba, koncerty, disco
 Zábavné podujatia
 Múzeá, galérie
 Bohoslužby
 Knižnice
 Kúpaliská
 Lyžiarske strediská
 Hrady a zámky
 Kaštiele a kúrie
 Kostoly
 Skanzeny
 Prírodné krásy
 Jaskyne
 Kúpele
 Iné atrakcie
 Fitness
 Športové atrakcie
 SPONZOROVANÉ ODKAZY
 BANSKÁ BYSTRICA
Mesto.sk, Banská Bystrica - prvý systém eGovernmentu na Slovensku, kultúra, úrady, služby, podnikanie, inštitúcie, spoločnosť, vzdelávanie, atď.
Banská Bystrica - informácie o meste, kultúra, doprava, ubytovanie, história
Banská Bystrica - spravodajstvo SITA, samosprávy, štátnej správy a občanov, kultúrne, športové a spoločenské podujatia, pamätihodnosti a atrakcie, zoznam firiem v meste, ubytovacie zariadenia, mapa mesta a ponuka práce
Banská Bystrica [historia.sk] - múzeá, galérie a pamiatky
Mesto Banská Bystrica - oficiálna web-stránka Mesta Banská Bystrica; mesto leží v srdci Slovenska, je známe v histórii svojou meďou a úlohou v SNP; dnes je administratívnym, finančným, kultúrnym a univerzitným centrom kraja
WWW brána do Banskej Bystrice - súhrn informačných zdrojov týkajúcich sa Banskej Bystrice a okolia
Okres Banská Bystrica - regionálne informácie okresu Banská Bystrica
 BANSKÁ BYSTRICA OSTATNÉ
Banská Bystrica - Komunálny Informačný a Spravodajský Servis - portál s informáciami a zábavou pre obyvateľov a návštevníkov banskobystrického regiónu
Banskobystrické sídlisko Sásová - informácie o sídlisku Sásová
Okolie mesta - okolie BB


Návrat na hlavnú stránku SZM.sk