Slovenská akadémia vied

SZM.sk » Veda a technika » Vedecké, výskumné ústavy » Slovenská akadémia vied


Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica

Matematický ústav SAV vedecký výskum v oblasti matematiky

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied SAPV je učenou spoločnosťou, ktorú tvorí zbor členov - vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva, výživy, potravinárstva, veterinárnej medicíny, lesníctva, vodného hospodárstva, tvorby a ochrany poľnohospodárskej a lesníckej krajiny a rozvoja vidieka

Archeologický ústav SAV pracovisko Košice

Ústav ekológie lesa SAV vedecký ústav ekológia lesnych ekosystémov

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice základné informácie o ústave, charakteristika, publikácie, zaujímavé výsledky, publikácie, kontaktné adresy, atď.

Neurobiologický ústav SAV Košice základný výskum mechanizmov ischemického a traumatického poškodenia miechy a mozgu, hľadanie účinných metód terapie takto poškodených štruktúr CNS