Slovenská technická univerzita, Bratislava • Katedry

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Slovenská technická univerzita, Bratislava » Katedry


Katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU katedra Fakulty elektrotechniky a elektrotechniky STU v Bratislave

Katedra automatizácie a regulácie FEI STU katedra Fakulty elektrotechniky a elektrotechniky STU v Bratislave

Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI STU katedra Fakulty elektrotechniky a elektrotechniky STU v Bratislave

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Svf STU katedra Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF STU Bratislava domovská stránka KChBI CHTF STU Bratislava

Katedra elektrotechnológie FEI STU katedra Fakulty elektrotechniky a elektrotechniky STU v Bratislave

Katedra zdravotného inžinierstva Svf STU Stavebná fakulta STU, Bratislava: zamestnanci, oddelenia, pedagogika, veda a výskum, projekt Tempus

Katedra elektroenergetiky FEI STU katedra Fakulty elektrotechniky a elektrotechniky STU v Bratislave