Slovenská technická univerzita, Bratislava • Fakulty

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Vysoké školy » Slovenská technická univerzita, Bratislava » Fakulty


Strojnícka fakulta fakulta, webservery, a mnoho iných informácií

Fakulta elektrotechniky a informatiky základné údaje, pracoviská a pracovníci, štúdium na fakulte, veda a výskum, študentská samospráva, zahraničné styky, nadácia fakulty, profesné a iné organizácie, aktuálne informácie, vnútorné predpisy

Študentský parlament fakulty elektrotechniky a informatiky STU študentská organizácia zaoberajúca sa študentami fakulty elektrotechniky a informatiky STU, štúdijné záležitosti, poradenstvo, organizovanie spoločenských podujatí, časopis, kultúra, šport

Študentský parlament fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU stránka venovaná študentom FCHPT STU, všeobecné informácie, podujatia, časopis, atď.

Fakulta architektúry základné údaje, štúdium, pracoviská, projekty, súťaže, atď.

Chemicko - technologická fakulta študijné odbory, doktorandské štúdium, vedecký výskum, pracoviská

Stavebná fakulta STU stránka výpočtového strediska s mnohými informáciami