Špeciálne školy a školské zariadenia

SZM.sk » Vzdelávanie a školstvo » Špeciálne školy a školské zariadenia


ROCEPO - Rómske vzdelávacie centrum vzdelávacie, informačné, dokumentačné, poradenské a konzultačné centrum pre Rómov pri Metodickom centre v Prešove ako ústredne riadenej organizácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl informácie o školách kde žiaci získavajú vedomosti bez vytvárania traumy a stresu

Internetové centrum pre výchovu a vzdelávanie zrakovo postihnutých všetko o zrakovo postihnutých a ich výchove a vzdelávaní

Odborné učilište internátne výchova a vzdelávanie mentálne postihnutej mládeže v 3 - ročných učebných odboroch

Spoločnosť priateľov domácej školy na Slovensku domáce vzdelávanie je taká forma vzdelávania, pri ktorej dieťa nedochádza denne do školy, ale je vzdelávané doma, svojimi rodičmi (vo väčšine prípadov matkou)

Odborné učilište internátne informácie o učilišti, učebných odboroch, profil a história školy, učitelia a MOV, fotoalbum, krúžky